Học TậpLớp 12

Zn(OH)2 + HCl → ZnCl2 + H2O | Zn(OH)2 ra ZnCl2

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Zn(OH)2 + HCl → ZnCl2 + H2O | Zn(OH)2 ra ZnCl2

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình Zn(OH)2 + 2HCl → ZnCl+ 2H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Kẽm. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình Zn(OH)2 + 2HCl → ZnCl+ 2H2O

Bạn đang xem: Zn(OH)2 + HCl → ZnCl2 + H2O | Zn(OH)2 ra ZnCl2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

Zn(OH)2 + 2HCl → ZnCl2 + 2H2O

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

Thấy chất rắn tan dần

3. Điều kiện phản ứng

Điều kiện thường

4. Tính chất hoá học

a. Tính chất hoá học của Zn(OH)2

– Mang tính chất của hiđroxit lưỡng tính.

Phản ứng với axit

Zn(OH)2 + 2HCl → ZnCl2 + 2H2O

Zn(OH)2 + H2SO4 → ZnSO4 + 2H2O

Hòa tan trong kiềm đặc và trong amoniac

Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O

Zn(OH)2 + 4NH3 → [Zn(NH3)4](OH)2

Nhiệt phân:

Zn(OH)2 Tính chất hóa học của Kẽm Hidroxit Zn(OH)2 | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng ZnO + H2O

Zn(OH)2 còn tác dụng với các axit hữu cơ như:

2CH3COOH + Zn(OH)2 → (CH3CCO)2Zn + 2H2O

b. Tính chất hoá học HCl

– Dung dịch axit HCl có đầy đủ tính chất hoá học của một axit mạnh.

Tác dụng chất chỉ thị:

Dung dịch HCl làm quì tím hoá đỏ (nhận biết axit)

HCl → H+ + Cl

Tác dụng với kim loại

Tác dụng với KL (đứng trước H trong dãy Bêkêtôp) tạo muối (với hóa trị thấp của kim loại) và giải phóng khí hidrô (thể hiện tính oxi hóa)

Fe + 2HCl Hóa học lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập Hóa 10 có đáp án FeCl2 + H2

2Al + 6HCl Hóa học lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập Hóa 10 có đáp án 2AlCl3 + 3H2

Cu + HCl → không có phản ứng

Tác dụng với oxit bazo và bazo:

Sản phẩm tạo muối và nước

NaOH + HCl → NaCl + H2 O

CuO + 2HCl Hóa học lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập Hóa 10 có đáp án CuCl2 + H2 O

Fe2 O3 + 6HClHóa học lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập Hóa 10 có đáp án 2FeCl3 + 3H2 O

Tác dụng với muối (theo điều kiện phản ứng trao đổi)

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

(dùng để nhận biết gốc clorua )

Ngoài tính chất đặc trưng là axit , dung dịch axit HCl đặc còn thể hiện vai trò chất khử khi tác dụng chất oxi hoá mạnh như KMnO4, MnO2, K2 Cr2O7, MnO2, KClO3 ……

4HCl + MnO2 Hóa học lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập Hóa 10 có đáp án MnCl2 + Cl + 2H2 O

K2 Cr2 O7 + 14HCl → 3Cl2 + 2KCl + 2CrCl3 + 7H2 O

Hỗn hợp 3 thể tích HCl và 1 thể tích HNO3 đặc được gọi là hỗn hợp nước cường toan ( cường thuỷ) có khả năng hoà tan được Au ( vàng)

3HCl + HNO3 → 2Cl + NOCl + 2H2O

NOCl → NO + Cl

Au + 3Cl → AuCl3

5. Cách thực hiện phản ứng

Đem hòa tan Zn(OH)2 vào dung dịch HCl dư

6. Bạn có biết

Zn(OH)2 là một hiđroxit lưỡng tính, vừa có thể tác dụng với axit, vừa có thể tác dụng với bazơ.

Zn(OH)2 ↓ + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Dãy gồm các hiđroxit lưỡng tính là

A. Ca(OH)2, Pb(OH)2, Zn(OH)2

B. Ba(OH)2, Al(OH)3, Pb(OH)2

C. Zn(OH)2, Al(OH)3, Pb(OH)2

D. Zn(OH)2, Al(OH)3, Ba(OH)2

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: C

Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazơ.

Một số hiđroxit thường gặp: Zn(OH)2, Al(OH)3, Pb(OH)2, Sn(OH)2, …

Ví dụ 2: Nhỏ từ từ dung dịch HCl đến dư vào ống nghiệm chứa Zn(OH)2. Hiện tượng thu được sau phản ứng là:

A. Không có hiện tượng gì

B. Chất rắn tan dần cho đến hết

C. Có khí thoát ra

D. Chất rắn tan dần và có khí thoát ra

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Phương trình hóa học:

Zn(OH)2 + 2HCl → ZnCl2 + 2H2O

⇒ Hiện tượng: chất rắn tan dần đến hết.

Ví dụ 3: Chất nào sau đây không phản ứng với NaOH ở điều kiện thường?

A. Zn(OH)2

B. Al(OH)3

C. Fe(OH)3

D. NaHCO3

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Vì Fe(OH)3 không tác dụng với dung dịch NaOH.

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Kẽm (Zn) và hợp chất:

Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + Ag

8NaNO3 + 7NaOH + 4Zn → 2H2O + NH3 + 4Na2ZnO2

2NaOH + Zn → Na2ZnO2 + H2

ZnO + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2O

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O

Zn(OH)2 ↓+ 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O

ZnS + H2SO→ ZnSO+ H2S↑

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Zn(OH)2 + HCl → ZnCl2 + H2O | Zn(OH)2 ra ZnCl2
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button