Học TậpLớp 12

ZnO + NaOH → Na2ZnO2 + H2O | ZnO ra Na2ZnO2

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
ZnO + NaOH → Na2ZnO2 + H2O | ZnO ra Na2ZnO2

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình ZnO + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Kẽm. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình ZnO + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2O

Bạn đang xem: ZnO + NaOH → Na2ZnO2 + H2O | ZnO ra Na2ZnO2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

ZnO + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2O

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

ZnO tan dần, sau phản ứng thu được dung dịch đồng nhất.

3. Điều kiện phản ứng

Điều kiện thường.

4. Tính chất hoá học

a. Tính chất hoá học của ZnO

– Mang tính chất hóa học của oxit lưỡng tính

Tác dụng với axit

ZnO + 2HCl →ZnCl2 + H2O

ZnO + 2HNO3→ Zn(NO3)2 + H2O

Tác dụng với dung dịch bazơ

2NaOH + ZnO → Na2ZnO2 + H2O

Tác dụng với chất khử mạnh: Al, CO, H2

3ZnO + 2Al Tính chất hóa học của Kẽm Oxit ZnO | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng Al2O3 + 3Zn

ZnO + H2 Tính chất hóa học của Kẽm Oxit ZnO | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng Zn + H2O

b. Tính chất hoá học của NaOH

– NaOH là một bazơ mạnh, khiến quỳ tím chuyển sang màu xanh, còn dung dịch phenolphtalein chuyển sang màu hồng.

– Phản ứng với axit tạo thành muối và nước

NaOH + HCl → NaCl + H2O

– Phản ứng với oxit axit: 

2 NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

NaOH + SO2 → NaHSO3

– Phản ứng với axit hữu cơ để tạo thành muối và thủy phân este, peptit

– Phản ứng với muối tạo bazo mới và muối mới

2 NaOH + CuCl2 → 2 NaCl + Cu(OH)2

– Tác dụng với kim loại lưỡng tính

2 NaOH + 2 Al + 2 H2O → 2 NaAlO2 + 3 H2

– Tác dụng với hợp chất lưỡng tính

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2 H2O

2 NaOH + Al2O3 → 2 NaAlO2 + H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào ống nghiệm chứa ZnO.

6. Bạn có biết

Các oxit lưỡng tính: Al2O3, Cr2O3, … cũng tác dụng với dung dịch NaOH.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Thực hiện thí nghiệm cho bột ZnO tác dụng với dung dịch NaOH. Hiện tượng xảy ra của phản ứng là

A. ZnO không tan, xuất hiện bọt khí

B. Không thấy hiện tượng gì

C. ZnO tan dần

D. Có kết tủa trắng

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: C

Phương trình hóa học:

ZnO + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2O

⇒ ZnO tan ra, sau phản ứng thu được dung dịch đồng nhất.

Ví dụ 2: Khối lượng ZnO cần dùng để phản ứng vừa đủ với 100ml NaOH 1M là:

A. 5,1g.

B. 0,51g.

C. 4,05g.

D. 8,1 g.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B    

Theo bài, ta có: nNaOH = 0,1 mol

Phương trình hóa học:

ZnO+2NaOHNa2ZnO2+H2O0,05    0,1      mol

⇒ mZnO = 0,05.81 = 4,05 gam.

Ví dụ 3: Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH?

A. Cu

B. FeO

C. ZnO

D. Mg

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Phương trình hóa học:

ZnO + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2O

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Kẽm (Zn) và hợp chất:

Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + Ag

8NaNO3 + 7NaOH + 4Zn → 2H2O + NH3 + 4Na2ZnO2

2NaOH + Zn → Na2ZnO2 + H2

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O

Zn(OH)2 + 2HCl → ZnCl+ 2H2O

Zn(OH)2 ↓+ 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O

ZnS + H2SO→ ZnSO+ H2S↑

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
ZnO + NaOH → Na2ZnO2 + H2O | ZnO ra Na2ZnO2
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button