Học TậpLớp 12

Zn + H3PO4 → Zn3(PO4)2 + H2 | Zn ra Zn3(PO4)2

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Zn + H3PO4 → Zn3(PO4)2 + H2 | Zn ra Zn3(PO4)2

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình 3Zn + 2H3PO4 → Zn3(PO4)2 + 3H2 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Kẽm. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình 3Zn + 2H3PO4 → Zn3(PO4)2 + 3H2

Bạn đang xem: Zn + H3PO4 → Zn3(PO4)2 + H2 | Zn ra Zn3(PO4)2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    3Zn + 2H3PO4 → Zn3(PO4)2 + 3H2

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

Kim loại tan dần tạo thành kết tủa đồng thời xuất hiện bọt khí thoát ra.

3. Điều kiện phản ứng

– Không cần điều kiện

4. Tính chất hoá học

a. Tính chất hoá học của Kẽm

– Kẽm là kim loại hoạt động có tính khử mạnh Zn → Zn2+ + 2e

Tác dụng với phi kim

– Zn tác dụng trực tiếp với nhiều phi kim.

2Zn + O2 → 2ZnO

Zn + Cl2 → ZnCl2

Tác dụng với axit

– Với các dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

– Với dung dịch HNO3, H2SO4 đặc:

Zn + 4HNO3 đ → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Tác dụng với H2O

– Phản ứng này hầu như không xảy ra vì trên bề mặt của kẽm có màng oxit bảo vệ.

Tác dụng với bazơ

– Kẽm tác dụng với dung dịch bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ca(OH)2….

Zn + 2NaOH + 2H2O → Na2[Zn(OH)4] + H2

b. Tính chất hoá học của H3PO4

Tính oxi hóa – khử

    Axít photphoric khó bị khử (do P ở mức oxi hóa +5 bền hơn so với N trong axit nitric), không có tính oxi hóa.

Tính axit: 

Axít photphoric là axit có 3 lần axit, có độ mạnh trung bình. Trong dung dịch nó phân li ra 3 nấc:

    H3PO4 ⇋ H+ + H2PO4 ⇒ k1 = 7, 6.10-3

    H2PO4 ⇋ H+ + HPO42- ⇒ k2 = 6,2.10-8

    HPO42- ⇋ H+ + PO43- ⇒ k3 = 4,4.10-13

    ⇒ nấc 1 > nấc 2 > nấc 3.

    ⇒ Dung dịch axít photphoric có những tính chất chung của axit như làm quì tím hóa đỏ, tác dụng với oxit bazơ, bazơ, muối, kim loại.

    ⇒ Khi tác dụng với oxit bazơ, bazơ tùy theo lượng chất tác dụng mà axít photphoric tạo ra muối trung hòa, muối axit hoặc hỗn hợp muối:

    H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O

    H3PO4 + 2NaOH → Na2HPO4 + 2H2O

    H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho kẽm tác dụng với dung dịch axit photphoric thu được muối kẽmphotphat

6. Bạn có biết

Kẽm dễ tham gia phản ứng với các dung dịch axit không có tính oxi hóa tạo muối và khí hidro thoát ra.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Cho Zn tác dụng với dung dịch axit photphoric thu được muối phôtphat và 3,36 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối thu được sau phản ứng:

A. 19,25 g    

B. 38,5g    

C. 57,75 g    

D. 1,925 g

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

Phương trình phản ứng: 3Zn + 2H3PO4 → Zn3(PO4)2 + 3H2

nmuối = nH2/3= 0,15/3 = 0,05 mol ⇒ mmuối = 0,05. 385 = 19,25 g

Ví dụ 2: Cho 6,5 g Zn tác dụng với H3PO4 dư thu được V lít khí H2. Giá trị của V là:

A. 11,2 lít    

B. 2,24 lít    

C. 5,6 lít   

D. 3,36 lít

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Phương trình phản ứng: 3Zn + 2H3PO4 → Zn3(PO4)2 + 3H2

nH2 = nZn = 0,1 mol ⇒ V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Ví dụ 3: Cho Zn tác dụng với các chất sau: K, HCl, H3PO4, AgNO3, Cu. Số phản ứng không xảy ra là:

A. 1    

B. 2    

C. 3    

D. 4

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

K và Cu không tham gia phản ứng với Zn

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Kẽm (Zn) và hợp chất:

Zn + 4HNO3 → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

4Zn + 10HNO3 → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

5Zn + 12HNO3 → 5Zn(NO3)2 + N2+ 6H2O

4Zn + 10HNO3 → 4Zn(NO3)2 + N2O + 5H2O

3Zn + 8HNO3 → 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Zn + 2CH3COOH → (CH3COO)2Zn + H2

Zn + 2FeCl3 → ZnCl2 + 2FeCl2

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Zn + H3PO4 → Zn3(PO4)2 + H2 | Zn ra Zn3(PO4)2
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button