Học TậpLớp 10

Viết chương trình vẽ một hình chữ nhật bằng các dấu # với một cạnh có độ dài bằng 10

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Viết chương trình vẽ một hình chữ nhật bằng các dấu # với một cạnh có độ dài bằng 10

Với giải Vận dụng trang 93 Tin học lớp 10 Cánh diều chi tiết trong Bài 11: Thực hành lập trình với hàm và thư viện giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tin học 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải bài tập Tin học lớp 10 Bài 11: Thực hành lập trình với hàm và thư viện

Bạn đang xem: Viết chương trình vẽ một hình chữ nhật bằng các dấu # với một cạnh có độ dài bằng 10

Vận dụng trang 93 Tin học 10: Viết chương trình vẽ một hình chữ nhật bằng các dấu # với một cạnh có độ dài bằng 10, một cạnh có độ dài bằng a. Ví dụ với a = 4, hình chữ nhật cần vẽ như hình bên.

Tin học 10 Bài 11: Thực hành lập trình với hàm và thư viện | Cánh diều (ảnh 10)

Yêu cầu xây dựng một hàm Drawbox với tham số (a), hàm này đưa ra màn hình các dòng, mỗi dòng chứa 10 dấu # liên tiếp và tham số a quyết định số dòng sẽ được đưa ra. Chương trình gọi hàm Drawbox(a) với a nhập vào từ bàn phím.

Trả lời:

def Drawbox(a):

for i in range(a + 1):

for j in range(10):

print(“#”, end = “”)

print()       

a = int(input(“Nhập a “))

Drawbox(a)

Tin học 10 Bài 11: Thực hành lập trình với hàm và thư viện | Cánh diều (ảnh 11)

Xem thêm lời giải bài tập Tin học 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bài 1 trang 92 Tin học 10: Chương trình cho trong Hình 1 nhằm tạo một bảng chọn việc, để người chạy chương trình chọn cho máy tính giúp giải phương trình bậc nhất hay giải phương trình bậc hai. Em hãy đưa khai báo của các hàm thực hiện hai việc nói trên và các lời gọi chúng vào đúng chỗ trong chương trình. Sau đó hãy chạy thử chương trình với một số dữ liệu đầu vào khác nhau để kiểm thử chương trình…

Bài 2 trang 92 Tin học 10: Hiện tại, anh trai Khánh Nam đang ở thành phố A còn em gái Sương Mai đang ở thành phố B. Khoảng cách giữa hai thành phố đó là d km. Hai anh em đi ô tô xuất phát cùng một thời điểm từ hai thành phố, ô tô khởi hành từ A đi về B với tốc độ không đổi v1 km/h, ô tô khởi hành từ B đi đến A với tốc độ không đổi v2 km/h; trong đó d, v1, v2 là các số thực. Chương trình ở Hình 2 khai báo hàm mtime với các tham số d, v1, v2 để xác định thời gian hai ô tô gặp nhau tính từ lúc xuất phát. Em hãy:…

Bài 3 trang 93 Tin học 10: Hàm time (với lời gọi time()) trong thư viện time cho biết thời gian tại thời điểm hiện tại (tính theo giây). Để biết thời gian thực hiện chương trình, người ta ghi nhận thời điểm lúc bắt đầu thực hiện chương trình, thời điểm lúc kết thúc chương trình và đưa ra hiện các thời điểm đã xác định. Em hãy gắn hàm time từ thư viện time vào một số chương trình đã có của em và đưa ra thời gian thực hiện chương trình…

Xem thêm các bài giải SGK Tin học lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bài 10: Chương trình con và thư viện các chương trình con có sẵn

Bài 11: Thực hành lập trình với hàm và thư viện

Bài 12: Kiểu dữ liệu xâu kí tự – Xử lí xâu kí tự

Bài 13: Thực hành dữ liệu kiểu xâu

Bài 14: Kiểu dữ liệu danh sách – Xử lí danh sách

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Viết chương trình vẽ một hình chữ nhật bằng các dấu # với một cạnh có độ dài bằng 10
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button