Học TậpLớp 10

Viết các tập hợp sau đây dưới dạng liệt kê các phần tử: D = {(x; y) | x thuộc N, y thuộc N, x + 2y = 8}

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Viết các tập hợp sau đây dưới dạng liệt kê các phần tử: D = {(x; y) | x thuộc N, y thuộc N, x + 2y = 8}

Với giải ý d Bài 8 trang 13 SBT Toán lớp 10 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Tập hợp giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Toán 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải sách bài tập Toán lớp 10 Bài 2: Tập hợp

Bạn đang xem: Viết các tập hợp sau đây dưới dạng liệt kê các phần tử: D = {(x; y) | x thuộc N, y thuộc N, x + 2y = 8}

Bài 8 trang 13 SBT Toán 10 Tập 1Viết các tập hợp sau đây dưới dạng liệt kê các phần tử:

d) D = {(x; y) | x  ℕ, y  ℕ, x + 2y = 8}. 

Lời giải:

d) Ta có: x + 2y = 8  x = 8 – 2y.

Do x  ℕ, y  ℕ nên ta có các trường hợp sau:

+ Với y = 0 thì x = 8 – 2 . 0 = 8

+ Với y = 1 thì x = 8 – 2 . 1 = 6

+ Với y = 2 thì x = 8 – 2 . 2 = 4

+ Với y = 3 thì x = 8 – 2 . 3 = 2

+ Với y = 4 thì x = 8 – 2 . 4 = 0

+ Với y = 5 thì x = 8 – 2 . 5 = – 2  ℕ, ta dừng lại.

Do đó ta có các cặp số (x; y) thỏa mãn là: (0; 4); (2; 3); (4; 2); (6; 1); (8; 0).

Vậy D = {(0; 4); (2; 3); (4; 2); (6; 1); (8; 0)}.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Toán lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài 1 trang 13 SBT Toán 10 Tập 1Viết các tập hợp sau đây dưới dạng liệt kê các phần tử:

Bài 2 trang 13 SBT Toán 10 Tập 1Viết các tập hợp sau đây bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử:

Bài 3 trang 13 SBT Toán 10 Tập 1: Điền kí hiệu (, =) thích hợp vào chỗ chấm...

Bài 4 trang 13 SBT Toán 10 Tập 1: Điền kí hiệu (, =) thích hợp vào chỗ chấm...

Bài 5 trang 13 SBT Toán 10 Tập 1: Hãy chỉ ra các quan hệ bao hàm giữa các tập hợp sau và vẽ biểu đồ Ven để biểu diễn các quan hệ đó:

Bài 6 trang 13 SBT Toán 10 Tập 1: Tìm tất cả các tập hợp A thỏa mãn điều kiện {a; b}  A  {a; b ; c; d}...

Bài 7 trang 13 SBT Toán 10 Tập 1: Cho các tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5} và B = {1; 3; 5; 7; 9}. Hãy tìm tập hợp M có nhiều phần tử nhất thỏa mãn M  A và M  B...

Bài 8 trang 13 SBT Toán 10 Tập 1Viết các tập hợp sau đây dưới dạng liệt kê các phần tử:

Bài 9 trang 13 SBT Toán 10 Tập 1: Cho hai tập hợp A = {2k + 1 | k  ℤ} và B = {6l + 3 | l  ℤ}. Chứng minh rằng B  A...

Bài 10 trang 13 SBT Toán 10 Tập 1Cho hai tập hợp A = {1; 2; a} và B = {1; a2}. Tìm tất cả các giá trị của a sao cho B  A...

Xem thêm các bài giải SBT Toán 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 1: Mệnh đề

Bài 2: Tập hợp

Bài 3: Các phép toán trên tập hợp

Bài tập cuối chương 1

Bài 1: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Viết các tập hợp sau đây dưới dạng liệt kê các phần tử: D = {(x; y) | x thuộc N, y thuộc N, x + 2y = 8}
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button