Học TậpLớp 12

Top 31 Phản ứng hóa học của Kẽm (Zn) quan trọng, thường gặp

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Top 31 Phản ứng hóa học của Kẽm (Zn) quan trọng, thường gặp

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu chuyên đề phương trình phản ứng hóa học của Kẽm (Zn) và hợp chất. Bài viết tổng hợp đầy đủ 31 phương trình phản ứng quan trọng, thường gặp của Kẽm (Zn) và hợp chất giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về các dạng phương trình phản ứng. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phản ứng hóa học của Kẽm và hợp chất

Bạn đang xem: Top 31 Phản ứng hóa học của Kẽm (Zn) quan trọng, thường gặp

2Zn + O2 → 2ZnO

Zn + Cl2 → ZnCl2

Zn + Br2 → ZnBr2

Zn + I2 → ZnI2

Zn + S → ZnS

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + 2H2SO4 → ZnSO4 + H2

Zn + 2H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + 2H2O

3Zn + 4H2SO4 → 3ZnSO4 + S + 4H2O

4Zn + 5H2SO4 → 4ZnSO4 + H2S + 4H2O

3Zn + 2H3PO4 → Zn3(PO4)2 + 3H2

Zn + 4HNO3 → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

4Zn + 10HNO3 → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

5Zn + 12HNO3 → 5Zn(NO3)2 + N2+ 6H2O

4Zn + 10HNO3 → 4Zn(NO3)2 + N2O + 5H2O

3Zn + 8HNO3 → 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Zn + 2CH3COOH → (CH3COO)2Zn + H2

Zn + 2FeCl3 → ZnCl2 + 2FeCl2

3Zn + 2FeCl3 → 3ZnCl2 + 2Fe

Zn + 2Fe(NO3)3 → Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

3Zn + 2Fe(NO3)3 → 3Zn(NO3)2 + 2Fe

Zn + 2Fe2(SO4)3 → ZnSO4 + 2FeSO4

3Zn + 2Fe2(SO4)3 → 3ZnSO4 + 2Fe

Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu

Zn + Cu(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Cu

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

Zn + PbSO4 → ZnSO4 + Pb

Zn + Pb(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Pb

Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

8NaNO3 + 7NaOH + 4Zn → 2H2O + NH3 + 4Na2ZnO2

2NaOH + Zn → Na2ZnO2 + H2

ZnO + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2O

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O

Zn(OH)2 + 2HCl → ZnCl+ 2H2O

Zn(OH)2 ↓+ 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O

ZnS + H2SO→ ZnSO+ H2S↑

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Top 31 Phản ứng hóa học của Kẽm (Zn) quan trọng, thường gặp
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button