Tuesday, 15/06/2021 - 08:39|
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN THỰC HIỆN TỔNG VỆ SINH, KHỬ KHUẨN SẴN SÀNG ĐÓN HỌC SINH QUAY TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC VÀO NGÀY 02/03/2021

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN THỰC HIỆN TỔNG VỆ SINH, KHỬ KHUẨN SẴN SÀNG ĐÓN HỌC SINH QUAY TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC VÀO NGÀY 02/03/2021

Thực hiện Công văn số 557- CTTT ngày 26/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường học và công văn số 572 ngày 27/02/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, trường THCS Lê Quý Đôn đã có những hoạt động cụ thể, kịp ...
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021.

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021.

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT- BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ giáo dục và đào tạo (GDĐT) ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi; Căn cứ Công văn số 15/PGD-THCS ngày 14/01/2021 của Phòng Giáo dục và Đào hướng dẫn về việc tổ chức hội thi GVDG môn Toán, Công nghệ, Mỹ thuật, Âm nhạc cấp THCS năm ...
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN THAM GIA  NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN CẦU GIẤY LẦN THỨ V.

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN THAM GIA NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN CẦU GIẤY LẦN THỨ V.

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-PGD ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy về việc tổ chức Ngày hội công nghệ thông tin Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy lần thứ V, sáng ngày 23 - 01- 2021, trường THCS Lê Quý Đôn đã tham gia trưng bày các sản phẩm công nghệ thông ...