Lấy bối cảnh miền Bắc cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chuyện xảy ra chủ yếu ở Hà Nội cùng hai đô thị lớn lúc đó là Nam Định và Hải Phòng. Cuốn tiểu thuyết dựng chân dung về một người phụ nữ sống chủ động, mạnh mẽ trong buổi giao thời; đồng thời dựng chân dung đất nước ở một giai đoạn lịch sử đã qua.