Học TậpLớp 12

SO2 + NaH → H2S + Na2SO4 | SO2 ra H2S

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
SO2 + NaH → H2S + Na2SO4 | SO2 ra H2S

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình SO2 + NaH → H2S + Na2SO4 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Đồng . Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình SO2 + NaH → H2S + Na2SO4

Bạn đang xem: SO2 + NaH → H2S + Na2SO4 | SO2 ra H2S

1. Phương trình phản ứng SO2 ra H2S

2SO2 + 2NaH → H2S + Na2SO4

2. Điều kiện để SO2 ra H2S

Nhiệt độ thường

3. Bản chất của các chất tham gia phản ứng

3.1. Bản chất của SO2 (Lưu huỳnh dioxit)

– Trong phản ứng trên SO2 vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử.

– SO2 là một oxit axit tác dụng được với NaH.

3.2. Bản chất của NaH (Natri hidrua)

NaH là một muối axit nhưng thể hiện tính axit yếu tác dụng được với oxit axit.

4. Tính chất hoá học của SO2

* Lưu huỳnh đioxit tác dụng với nước:

SO2 + H2O  ⇋ H2SO3

* Lưu huỳnh đioxit tác dụng với dung dịch bazơ (có thể tạo thành 2 loại muối sunfit và hiđrosunfit)

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2NaOH → Na­2SO3 + H2O

* Lưu huỳnh đioxit tác dụng với oxit bazơ → muối:

SO2 + CaO → CaSO3

SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa (do S trong SO2 có mức oxi hóa trung gian +4)

* Lưu huỳnh đioxit là chất oxi hóa:

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

Lưu huỳnh đioxit là chất khử

5. Câu hỏi vận dụng 

Câu 1: Một mẫu khí thải (H2S, NO2, SO2, CO2) được sục vào dung dịch CuSO4, thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng này do chất nào có trong khí thải gây ra?

A. H2S

B. NO2

C. SO2

D. CO2

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 2. Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?

A. 3O2 + 2H2S → 2H2O + 2SO2

B. FeCl2 + H2S → FeS + 2HCl

C. SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

D. SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 3. Khí nào sau đây có khả năng làm mất màu nước brom?

A. N2

B. CO2

C. H2

D. SO2

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 4. Phương trình nào sau đây thể hiện tính khử của SO2?

A. SO2 + NaOH → NaHSO3

B. SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4

C. SO2 + CaO → CaCO3

D. SO2 + 2KOH → K2SO3 + H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 5. Khí H2S là khí rất độc, để thu được khí H2S thoát ra khi làm thí nghiệm người ta đã dùng:

A. Dung dịch NaCl

B. Nước cất

C. Dung dịch axit HCl

D. Dung dịch NaOH

Lời giải:

Đáp án: D

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
SO2 + NaH → H2S + Na2SO4 | SO2 ra H2S
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button