Học TậpLớp 10

SBT Tiếng Anh 10 trang 20 Unit 2 Word Skills – Friends Global Chân trời sáng tạo

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
SBT Tiếng Anh 10 trang 20 Unit 2 Word Skills – Friends Global Chân trời sáng tạo

Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 10 Unit 2 Word Skills sách Friends Global Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 2 Word Skills

Bạn đang xem: SBT Tiếng Anh 10 trang 20 Unit 2 Word Skills – Friends Global Chân trời sáng tạo

1 (trang 20 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Write the noun form of these verbs. Some are the same as the verb (Viết dạng danh từ của những động từ này. Một số giống với động từ)

SBT Tiếng Anh 10 trang 20 Unit 2 Word Skills | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Đáp án:

2. achievement

3. need

4. dream

5. argument

6. failure

7. imagination(s)

8. eruption

9. rescue

 

2 (trang 20 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the text with the noun form of the verbs in brackets. You may need the plural form (Hoàn thành văn bản với dạng danh từ của các động từ trong ngoặc. Bạn có thể cần dạng số nhiều)

Last year, at the age of seventeen, Mike Perham became the youngest sailor to complete a (1. circumnavigate) of the world alone. But this year, two sixteen- year-old girls are beginning separate (2. attempt) to beat his record. Last year, a thirteen-year-old Dutch girl, Laura Dekker, was finishing her (3. prepare) for the same journey when a children’s court stopped her. Now aged fourteen, she’s trying again. It seems that many teenagers today aren’t interested in the normal forms of (4. entertain) and (5. relax), like video games and sports. They want (6. experience) that can really excite their? (7. imagine) and also help with the (8. develop) of personal skills. So they choose (9. explore). Their amazing (10. accomplish) certainly look good on their CVs when it’s time to find (11. employ). But for most of them, that probably isn’t the main (12. motivate).

Đáp án:

1. circumnavigation

2. attempts

3. preparations

4. entertainment

5. relaxation

6. experiences

7. imagination(s)

8. development

9. exploration

10. accomplishments

11. employment

12. motivation

Hướng dẫn dịch:

Năm ngoái, ở tuổi 17, Mike Perham đã trở thành thủy thủ trẻ nhất hoàn thành một vòng quanh thế giới một mình. Nhưng năm nay, hai cô gái mười sáu tuổi đang bắt đầu những nỗ lực riêng biệt để đánh bại kỷ lục của anh ấy. Năm ngoái, một cô gái mười ba tuổi người Hà Lan, Laura Dekker, đang hoàn thành việc chuẩn bị cho chuyến hành trình tương tự thì một tòa án dành cho trẻ em đã ngăn cô lại. Bây giờ ở tuổi mười bốn, cô ấy đang cố gắng một lần nữa. Có vẻ như nhiều thanh thiếu niên ngày nay không quan tâm đến các hình thức giải trí và thư giãn bình thường, như trò chơi điện tử và thể thao. Họ muốn những trải nghiệm thực sự có thể kích thích họ? Trí tưởng tượng và cũng giúp phát triển các kỹ năng cá nhân. Vì vậy, họ chọn thăm dò. Những thành tích đáng kinh ngạc của họ chắc chắn trông đẹp trên CV của họ khi đến lúc tìm việc làm. Nhưng đối với hầu hết họ, đó có lẽ không phải là động lực chính.

3 (trang 20 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Study the dictionary entries. Then answer the questions below (Nghiên cứu các mục từ điển. Sau đó trả lời các câu hỏi dưới đây)

1. Which noun is countable?

2. Which noun is uncountable?

3. Which noun has no definition? (Note: related nouns sometimes have no definition if the meaning is clear without one.)

4. Which entry has example sentences?

5. Why are there two examples, not one?

6. Which entry has no information about pronunciation?

Đáp án:

1. explorer

2. exploration

3. exploration

4. explore

5. explore has multiple meanings

6. exploration

Hướng dẫn dịch:

1. Danh từ nào đếm được?

2. Danh từ nào không đếm được?

3. Danh từ nào không có định nghĩa? (Lưu ý: các danh từ liên quan đôi khi không có định nghĩa nếu ý nghĩa rõ ràng mà không có một danh từ nào.)

4. Cái nào có câu ví dụ?

5. Tại sao có hai ví dụ, không phải một?

6. Cái không có thông tin về cách phát âm?

4 (trang 20 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the Vocab boost! box. Then complete the labels and add any other words you can. Use a dictionary to help you. (Đọc phần Vocab boost!. Sau đó, hoàn thành các nhãn và thêm bất kỳ từ nào khác mà bạn có thể. Sử dụng từ điển để giúp bạn)

SBT Tiếng Anh 10 trang 20 Unit 2 Word Skills | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Đáp án:

1. ski lift

2. skier

3. ski jacket

4. ski slope

5. skis

Hướng dẫn dịch:

1. xe cáp đưa khách lên đỉnh trượt tuyết

2. vận động viên trượt tuyết

3. áo khoác trượt tuyết

4. dốc trượt tuyết

5. ván trượt

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
SBT Tiếng Anh 10 trang 20 Unit 2 Word Skills – Friends Global Chân trời sáng tạo
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button