Học TậpLớp 10

SBT Tiếng Anh 10 trang 15 Unit 1 Writing – Friends Global Chân trời sáng tạo

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
SBT Tiếng Anh 10 trang 15 Unit 1 Writing – Friends Global Chân trời sáng tạo

Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 10 Unit 1 Writing sách Friends Global Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 1 Writing

Bạn đang xem: SBT Tiếng Anh 10 trang 15 Unit 1 Writing – Friends Global Chân trời sáng tạo

1 (trang 15 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Rewrite the following sentences. Replace the underlined phrases with the verbs below. Use the correct tenses and any changes if necessary. (Viết lại các câu sau đây. Thay thế các cụm từ được gạch dưới bằng các động từ bên dưới. Sử dụng các thì chính xác và bất kỳ thay đổi nào nếu cần thiết.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 15 Unit 1 Writing | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Đáp án:

1. Maria apologised for playing a prank on Mark on his birthday.

2. Robert’s reactions on the stage confused us.

3. We all hope for a picnic and the bad weather disappoints us.

4. My little brother admits that he himself put the plastic mouse into my schoolbag.

5. The magician’s movements excited the young children.

Hướng dẫn dịch:

1. Maria xin lỗi vì đã chơi khăm Mark vào ngày sinh nhật của anh ấy.

2. Những phản ứng của Robert trên sân khấu khiến chúng tôi bối rối.

3. Tất cả chúng ta đều mong có một chuyến dã ngoại và thời tiết xấu khiến chúng ta thất vọng.

4. Em trai tôi thừa nhận rằng chính nó đã nhét con chuột nhựa vào cặp sách của tôi.

5. Động tác của ảo thuật gia khiến trẻ nhỏ thích thú.

2 (trang 15 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the Writing Strategy. Then complete the description using the adjectives below to describe the people’s feelings. (Đọc Chiến lược Viết. Sau đó, hoàn thành mô tả bằng cách sử dụng các tính từ bên dưới để mô tả cảm xúc của mọi người.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 15 Unit 1 Writing | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

I once bought a big plastic insect at a joke shop and put it inside my brother’s lunch box in the morning. It looked disgusting! I told my friends about the prank – I was (1) of it! My brother didn’t say anything about it after school. In fact, he didn’t mention it for ages. Then one morning I found the same insect in my bowl of cereal at breakfast. I wasn’t (2) at all – it was funny. But when I asked him how he felt when he found it in his lunch box, he didn’t smile. In fact he looked a bit (3). “It was horrible,” he said. “I screamed. Then everybody laughed at me.” When I heard that, I felt really (4). I don’t play tricks on my brother now!

Đáp án:

1. proud

2. scared

3. upset

4. guilty

Hướng dẫn dịch:

Có lần tôi đã mua một con côn trùng lớn bằng nhựa ở một cửa hàng bán đồ đùa và đặt nó vào trong hộp cơm trưa của anh trai tôi vào buổi sáng. Nó trông thật kinh tởm! Tôi đã nói với bạn bè của mình về trò chơi khăm – Tôi tự hào về nó! Anh trai tôi đã không nói bất cứ điều gì về nó sau khi tan học. Trên thực tế, anh ấy đã không đề cập đến nó trong nhiều năm. Rồi một buổi sáng, tôi tìm thấy con côn trùng đó trong bát ngũ cốc của tôi vào bữa sáng. Tôi không hề sợ hãi – điều đó thật buồn cười. Nhưng khi tôi hỏi anh ấy cảm thấy thế nào khi tìm thấy nó trong hộp cơm trưa của mình, anh ấy không mỉm cười. Trên thực tế, anh ấy trông có vẻ hơi khó chịu. “Nó thật kinh khủng,” anh nói. “Tôi đã hét lên. Sau đó, mọi người cười nhạo tôi. ” Khi tôi nghe điều đó, tôi cảm thấy thực sự có lỗi. Bây giờ tôi không giở trò với anh tôi nữa!

Writing Guide

3 (trang 15 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the task. Then make brief notes in the table below. Use one of the suggestions in the ideas box or your own idea. (Đọc nhiệm vụ. Sau đó, ghi chú ngắn gọn trong bảng dưới đây. Sử dụng một trong những gợi ý trong hộp ý tưởng hoặc ý tưởng của riêng bạn.)

You did something you feel bad about. Write a description of an event with the title “Confession!”

• Give a short description of what you did.

• Say how you felt at the time.

• Describe how other people reacted.

• Explain why you feel bad about it now.

Hướng dẫn dịch:

Bạn đã làm điều gì đó mà bạn cảm thấy tồi tệ. Viết mô tả về một sự kiện với tiêu đề “Lời thú nhận!”

• Mô tả ngắn gọn về những gì bạn đã làm.

• Nói cảm giác của bạn vào thời điểm đó.

• Mô tả phản ứng của người khác.

• Giải thích tại sao bạn cảm thấy tồi tệ về nó bây giờ.

4 (trang 15 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Write your description. Use your notes from exercise 3 (Viết mô tả của bạn. Sử dụng ghi chú của bạn từ bài tập 3)

(Học sinh tự thực hành)

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
SBT Tiếng Anh 10 trang 15 Unit 1 Writing – Friends Global Chân trời sáng tạo
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button