Học TậpLớp 10

Sách bài tập HĐTN 10 Chủ đề 5 (Chân trời sáng tạo): Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và phát triển kinh tế gia đình

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Sách bài tập HĐTN 10 Chủ đề 5 (Chân trời sáng tạo): Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và phát triển kinh tế gia đình

Với giải sách bài tập Hoạt động trải nghiệm 10 Chủ đề 5: Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và phát triển kinh tế gia đình sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Hoạt động trải nghiệm 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải SBT Hoạt động trải nghiệm lớp 10 Chủ đề 5: Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân
và phát triển kinh tế gia đình

Bạn đang xem: Sách bài tập HĐTN 10 Chủ đề 5 (Chân trời sáng tạo): Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và phát triển kinh tế gia đình

Nhiệm vụ 1. Tìm hiểu về kế hoạch tài chính cá nhân 

Bài tập 1 trang 42 SBT Hoạt động trải nghiệm 10: Theo em, thế nào là kế hoạch tài chính cá nhân? Viết các bước cần có trong việc lập kế hoạch hoạch tài chính cá nhân.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời:

– Kế hoạch tài chính cá nhân là kế hoạch sử dụng tiền đối với các khoản chi tiêu, tích lũ, đầu tư cá nhân.

– Các bước cần có trong việc lập kế hoạch hoạch tài chính cá nhân:

+ Bước 1: Đặt ra các mục tiêu chi tiêu.

+ Bước 2: Xác định các khoản thu.

+ Bước 3: Phân bổ tài chính hợp lí.

+ Bước 4: Ra quyết định

Bài tập 2 trang 42 SBT Hoạt động trải nghiệm 10: Viết lại cách em hiểu về hai nguyên tắc chi tiêu dưới đây:

Sách bài tập HĐTN 10 Chủ đề 5: Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và phát triển kinh tế gia đình - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Trả lời:

(1) Nguyên tắc chi tiêu 6 chiếc lọ của T. Harv Eker:

– Lọ 1 (55%): chi tiêu cần thiết => phục vụ cho hững nhu cầu thiết yếu hàng ngày.

– Lọ 2 (10%): tài khoản tiết kiệm dài hạn

– Lọ 3 (10%): tài khoản tự do tài chính.

– Lọ 4 (5%): tài khoản giáo dục.

– Lọ 5 (10%): tài khoản hưởng thụ.

– Lọ 6 (10%): tài khoản từ thiện.

(2) Nguyên tắc 50/20/30 của Elizabeth Warren:

– 50% thu nhập của bạn – Nhu cần cần thiết

Mục lục

– 20% thu nhập của bạn – Tiết kiệm

– 30% thu nhập của bạn – Mong muốn

Nhiệm vụ 2. Tìm hiểu các hoạt động phát triển kinh tế gia đình. 

Bài tập trang 43 SBT Hoạt động trải nghiệm 10: Đánh dấu X vào ô trống trước những hoạt động phát triển kinh tế gia đình phù hợp với em.

 

a. Trồng trọt làm đất, làm cỏ, làm cây giống, thu hoạch, bảo quản, bán…

 

b. Chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản: tìm kiếm thức ăn, cho ăn, vệ sinh chuồng trại…

 

c. May dệt: dệt vải, may, cắt chỉ, đóng gói,…

 

d. Kinh doanh lưu trú: dọn phòng, tiếp tân, giặt giũ…

 

e. Kinh doanh dịch vụ ăn uống: phụ bếp, phụ bàn, thu tiền, rửa bát, giao hàng…

 

g. Kinh doanh vận tải: trả lời điện thoại, bán vé, giao – nhận hàng…

 

h. Phụ việc nhà để cha mẹ tập trung làm việc tăng thu nhập…

 

i. Hoạt động khác……

Trả lời:

X

a. Trồng trọt làm đất, làm cỏ, làm cây giống, thu hoạch, bảo quản, bán…

X

b. Chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản: tìm kiếm thức ăn, cho ăn, vệ sinh chuồng trại…

 

c. May dệt: dệt vải, may, cắt chỉ, đóng gói,…

X

d. Kinh doanh lưu trú: dọn phòng, tiếp tân, giặt giũ…

X

e. Kinh doanh dịch vụ ăn uống: phụ bếp, phụ bàn, thu tiền, rửa bát, giao hàng…

 

g. Kinh doanh vận tải: trả lời điện thoại, bán vé, giao – nhận hàng…

X

h. Phụ việc nhà để cha mẹ tập trung làm việc tăng thu nhập…

 

i. Hoạt động khác……

Nhiệm vụ 3. Thực hành xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân

Bài tập trang 43 SBT Hoạt động trải nghiệm 10: Viết thông tin vào các bước xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân của em:

Sách bài tập HĐTN 10 Chủ đề 5: Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và phát triển kinh tế gia đình - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Sách bài tập HĐTN 10 Chủ đề 5: Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và phát triển kinh tế gia đình - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Trả lời:  

Bước 1: Đặt ra các mục tiêu chi tiêu.

+ Mua quần áo: 1 500 000 đồng trong 6 tháng

Bước 2: Xác định các khoản thu

+ Nguồn thu thường xuyên: 1 200 000 x 6 tháng = 7 200 000 đồng.

+ Nguồn thu không thường xuyên: tiền thưởng khi làm tốt công việc, tiền mừng tuổi, tiền được cho.

+ Nguồn thu từ tiền gửi tiết kiệm.

Bước 3: Phân bổ tài chính hợp lí

Số tiền được phân bố theo nguyên tắc 50/30/20:

+ 50%: nhóm chi phí thiết yếu:   3 600 000 đồng

+ 30%: nhóm linh hoạt:               2 160 000 đồng

+ 20%: nhóm tiết kiệm:               1 440 000 đồng

                                                     + tiền không thường xuyên

Bước 4: Ra quyết định

– Chi tiêu

– Tiết kiệm

Nhiệm vụ 4. Đề xuất các biện pháp góp phần phát triển kinh tế gia đình

Bài tập trang 44 SBT Hoạt động trải nghiệm 10: Viết vào ô trống việc gia đình mình nên làm để phát triển kinh tế tốt hơn. 

Xác định lĩnh vực để phát triển kinh tế gia đình.

 

Xác định nguyên tắc cơ bản trong phát triển kinh tế gia đình.

 

Tính toán hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

Chuẩn bị tài chính.

 

Trả lời:

Xác định lĩnh vực để phát triển kinh tế gia đình.

Lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi

Xác định nguyên tắc cơ bản trong phát triển kinh tế gia đình.

– Sự đam mê

– Thế mạnh của gia đình

– Nguồn cung cấp thực phẩm có sẵn cho chăn nuôi.

Tính toán hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

– Vì các nông sản, động vật chăn nuôi là nhu cầu thiết yếu hàng ngày của mọi nhà nên dễ dàng tiêu thụ trên thị trường.

Chuẩn bị tài chính.

– Lên kế hoạch tài chính theo nguyên tắc 50/30/20 trong 6 tháng.

Nhiệm vụ 5. Tham gia các hoạt động góp phần phát triển kinh tế gia đình.

Bài tập trang 45 SBT Hoạt động trải nghiệm 10: Chia sẻ kết quả cụ thể việc em đã làm góp phần phát triển kinh tế gia đình.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời:

– Ngoài việc học, em đã tự làm bánh để bán với thu nhập bình quân mỗi tháng 3 000 000 đồng.

– Giúp bố mẹ làm việc trên đồng như tưới rau, nhỏ cỏ, thu hoạch rau đi bán.

Nhiệm vụ 6. Tự đánh giá

Bài tập 1 trang 45 SBT Hoạt động trải nghiệm 10: Đánh giá về những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các hoạt động trong chủ đề.

Thuận lợi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Khó khăn:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời:

– Thuận lợi: Chủ đề này đã tạo điều kiện giúp em có một kế hoạch tài chính cá nhân rõ ràng.

– Khó khăn: Có một vài nguyên tắc chi tiêu chưa hiểu rõ, chưa biết cách sử dụng tiền hợp lí, cần có sự hướng dẫn từ giáo viên.

Bài tập 2 trang 46 SBT Hoạt động trải nghiệm 10: Đánh dấu X vào mức độ em đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu của chủ đề.

Nội dung đánh giá

Tốt

Đạt

Chưa đạt

1.Xác định được những nội dung cơ bản của kế hoạch tài chính cá nhân.

 

 

 

2. Xây dựng được kế hoạch tài chính cá nhân.

 

 

 

3. Xác định được các hoạt động phát triển kinh tế trong gia đình. 

 

 

 

4. Xác định được những công việc phù hợp góp phần phát triển kinh tế gia đình.

 

 

 

5. Đề xuất được các biện pháp đíng góp phát triển kinh tế gia đình.

 

 

 

6. Thực hiện được một số công việc góp phần phát triển kinh tế gia đình.

 

 

 

Trả lời:

Nội dung đánh giá

Tốt

Đạt

Chưa đạt

1.Xác định được những nội dung cơ bản của kế hoạch tài chính cá nhân.

X

 

 

2. Xây dựng được kế hoạch tài chính cá nhân.

X

 

 

3. Xác định được các hoạt động phát triển kinh tế trong gia đình. 

 

X

 

4. Xác định được những công việc phù hợp góp phần phát triển kinh tế gia đình.

 

X

 

5. Đề xuất được các biện pháp đíng góp phát triển kinh tế gia đình.

X

 

 

6. Thực hiện được một số công việc góp phần phát triển kinh tế gia đình.

 

X

 

Bài tập 3 trang 46 SBT Hoạt động trải nghiệm 10: Nhận xét của nhóm bạn.

Trả lời:

– Hiểu được kế hoạch tài chính cá nhân là gì?

– Chủ đề gần gũi thiết thực giúp em nhân ra được trách nhiệm của bản thân trong việc phụ giúp gia đình phát triển kinh tế.

Bài tập 4 trang 46 SBT Hoạt động trải nghiệm 10: Nhận xét khác

Trả lời:

Không có nhận xét khác

Bài tập 5 trang 46 SBT Hoạt động trải nghiệm 10: Viết những kĩ năng em cần tiếp tục rèn luyện.

Trả lời:

– Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân

– Tính tự lập, chủ động trong việc thể hiện trách nhiệm của bản thân với gia đình thông qua việc làm.

– Trách nhiệm trong việc phát triển kinh tế gia đình.

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Sách bài tập HĐTN 10 Chủ đề 5 (Chân trời sáng tạo): Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và phát triển kinh tế gia đình
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *