Học TậpLớp 12

Phương trình điện li NaNO3

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Phương trình điện li NaNO3

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình điện li NaNO3 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình điện li NaNO3

Bạn đang xem: Phương trình điện li NaNO3

1. Viết phương trình điện li của NaNO3

NaNO3 → Na+ + NO3

2. NaNO3 là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là các axit mạnh như: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, HClO4,….. hay các bazơ mạnh như: NaOH, KOH, Ba(OH)2… và hầu hết các muối: NaCl, NaNO3, KCl, MgCl2,…………..

Thí dụ: NaNO3→ Na+ + NO3

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy các chất đều là chất điện li mạnh là

A. NaOH, NaCl, H2SO3.

B. Na2S, Zn(OH)2, AgCl.

C. HClO, NaNO3, Ca(OH)3.

D. HCl, NaNO3, NaOH.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 2. Axit nào sau đây là axit một nấc?

A. H2SO4

B. H2CO3

C. HOOH

D. H3PO4

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 3. Phản ứng hóa học nào sau đâycó phương trình ion thu gọn là H+ + OH → H2O?

A. HCl + NaOH → H2O + KCl

B. NaOH + NaHCO3→ H2O + Na2CO3

C. H2SO4+ Ba(NO3)2 → 2HNO3 + BaSO4

D. H2SO4 + Ba(OH)2 → 2H2O + BaSO4

Lời giải:

Đáp án: B

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Phương trình điện li NaNO3
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *