Học TậpLớp 12

Phương trình điện li LiOH

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Phương trình điện li LiOH

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình điện li LiOH gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình điện li LiOH

Bạn đang xem: Phương trình điện li LiOH

1. Viết phương trình điện li của LiOH

LiOH → Li+ + OH

2. LiOH là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là một dung dịch/chất tan hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

Chất điện li mạnh là các axit mạnh như: HCl, HNO3, HBr, H2SO4

Các bazơ mạnh như: LiOH, KOH, Ca(OH)2… và hầu hết các muối.

Bazơ mạnh LiOH

LiOH → Li+ OH

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li?

A. NaNO3, H3PO4, CO2

B. Na­2CO3, NH4NO3, H3PO4

C. HNO3, NH3, P2O5

D. NaOH, (NH4)2CO3, SiO2

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 2. Dãy chất nào chỉ gồm các Bazơ?

A. HCl, NaOH, Cu(OH)2

B. H2SO4, HNO3, NaOH

C. H2SO4, H2S, LiOH

D. Ca(OH)2, Al(OH)3, LiOH

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 3. Chất nào dưới đây là chất không điện li?

A. NaCl.

B. Ca(OH)2.

C. CH3COOH.

D. C6H12O6.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 4. Dãy các bazơ bị phân hủy ở nhiệt độ cao:

A. Ca(OH)2, LiOH, Zn(OH)2, Fe(OH)3

B. Cu(OH)2, LiOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2.

C. Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2.

D. Fe(OH)2, Ba(OH)2, NaOH, LiOH.

Lời giải:

Đáp án: C

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Phương trình điện li LiOH
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button