Học TậpLớp 12

Phương trình điện li HBr

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Phương trình điện li HBr

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình điện li HBr gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình điện li HBr

Bạn đang xem: Phương trình điện li HBr

1. Viết phương trình điện li của HBr

HBr → H+ + Br

2. HBr là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan phân li hoàn toàn.

Những chất điện li mạnh là các axit mạnh như HCl, HNO3, HClO4, H2SO4,…

Các bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,… và hầu hết các muối: Na2CO3, NaCl, KCl, ….

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Phương trình điện li nào sau đây viết đúng ?

A. H2SO⇌ H+ + HSO4

B. HBr → H+ + Br−

C. H2SO3 → 2H+ + SO32-

D. Na2S ⇌ 2Na+ + S2-

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 2. Dãy các chất đều là chất điện li mạnh là

A. KOH, KCl, H2CO3.

B. Na2S, Mg(OH)2, HBr.

C. HClO, NaNO3, Ca(OH)2.

D. HBr, Fe(NO3)3, Ca(OH)2.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 3. Chất nào sau đây không dẫn điện được ?

A. NaCl rắn, khan.

C. CaCl2 nóng chảy.

B. NaOH nóng chảy.

D. HBr hòa tan trong nước

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 4. Hãy cho biết dãy các dung dịch nào sau đây có khả năng đổi màu quỳ tím sang đỏ (hồng) ?

A. CH3COOH, HCl và BaCl2.

B. NaOH, Na2CO3 và Na2SO3.

C. H2SO4, NaHCO3 và AlCl3.

D. NaHSO4, HCl và HBr.

Lời giải:

Đáp án: D

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Phương trình điện li HBr
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button