Học TậpLớp 12

Phản ứng nhiệt phân: NaNO3 → NaNO2 + O2↑ | NaNO3 ra NaNO2

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Phản ứng nhiệt phân: NaNO3 → NaNO2 + O2↑ | NaNO3 ra NaNO2

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình 2NaNO3 –to→ 2NaNO2 + O2↑ gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Natri. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình 2NaNO3 –to→ 2NaNO2 + O2

Bạn đang xem: Phản ứng nhiệt phân: NaNO3 → NaNO2 + O2↑ | NaNO3 ra NaNO2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    2NaNO3 –to→ 2NaNO2 + O2

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

Có khí thoát ra, khối lượng chất rắn sau phản ứng giảm so với trước phản ứng.

3. Điều kiện phản ứng

Phản ứng xảy ra khi nung nóng.

4. Tính chất hóa học

– NaNO3 có tính oxy hóa khử: khi cho kẽm phản ứng với NaNO3 trong dung dịch NaOH.

NaNO3 + 7NaOH + 4Zn → 2H2O + NH3 + 4Na2ZnO2

– Khi đun nóng hỗn hợp NaNO3 với H2SO4 đặc sẽ xảy ra phản ứng trao đổi khi đun nóng.

H2SO4 (đặc) + NaNO3 → HNO3 + NaHSO4

– NaNO3 với phương trình hóa học hữu cơ khi Cu tác dụng với H2SO4, NaNO3.

3Cu + 4H2SO4 + 2NaNO3 → 4H2O + Na2SO4 + 2NO + 3CuSO4

5. Cách thực hiện phản ứng

Nhiệt phân NaNO3.

6. Bạn có biết

Tương tự như NaNO3, các muối nitrat của kim loại hoạt động mạnh bị phân hủy tạo ra muối nitrit và oxi.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Nhiệt phân muối NaNO3 thu được sản phẩm là

A. NaNO2, O2.   

B. Na2O, O2.   

C. Na2O, NO2, O2.   

D. Na, NO2, O2.

Hướng dẫn giải

2NaNO3 Phản ứng nhiệt phân: 2NaNO3 → 2NaNO2 + O2↑ | Cân bằng phương trình hóa học 2NaNO2 + O2

Đáp án A.

Ví dụ 2: Nhiệt phân muối nitrat nào sau không thu được muối nitrit?

A. NaNO3.   

B. KNO3.   

C. LiNO3.   

D. Mg(NO3)2.

Hướng dẫn giải

2Mg(NO3)2 Phản ứng nhiệt phân: 2NaNO3 → 2NaNO2 + O2↑ | Cân bằng phương trình hóa học 2MgO + 4NO2 + O2

Đáp án D.

Ví dụ 3: Thể tích khí ở đktc thoát ra khi nhiệt phân hoàn toàn 8,5g NaNO3 là

A. 1,12 lít.   

B. 2,24 lít.   

C. 3,36 lít.   

D. 4,48 lít.

Hướng dẫn giải

Phản ứng nhiệt phân: 2NaNO3 → 2NaNO2 + O2↑ | Cân bằng phương trình hóa học

V = 0.05.22,4= 1,12 lít.

Đáp án A.

8. Một số phương trình phản ứng hóa học khác của Natri và hợp chất:

2NaNO3 + 3Cu + 8HCl → 2NaCl + 3CuCl2 + 2NO ↑ + 4H2O

2NaNO3 + 3Cu + 4H2SO4 → Na2SO4 + 3CuSO4 + 2NO ↑ + 4H2O

2NaNO3 + 3Mg + 4H2SO4 → Na2SO4 + 3MgSO4 + 2NO ↑ + 4H2O

2NaNO3 + 3Zn + 4H2SO4 → Na2SO4 + 3ZnSO4 + 2NO ↑ + 4H2O

2NaNO3 + 2Fe + 4H2SO4 → Na2SO4 + Fe2(SO4)3 + 2NO ↑ + 4H2O

NaNO3 + Fe + 4HCl → NaCl + FeCl3 + NO ↑ + 2H2O

2NaNO3 + 3Mg + 8HCl → 2NaCl + 3MgCl2 + 2NO ↑ + 4H2O

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Phản ứng nhiệt phân: NaNO3 → NaNO2 + O2↑ | NaNO3 ra NaNO2
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button