Học TậpLớp 12

Phản ứng nhiệt phân: Mg(OH)2 → MgO + H2O ↑ | Mg(OH)2 ra MgO

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Phản ứng nhiệt phân: Mg(OH)2 → MgO + H2O ↑ | Mg(OH)2 ra MgO

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình Mg(OH)2 –to→ MgO + H2O ↑ gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Magie. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình Mg(OH)2 –to→ MgO + H2O ↑

Bạn đang xem: Phản ứng nhiệt phân: Mg(OH)2 → MgO + H2O ↑ | Mg(OH)2 ra MgO

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    Mg(OH)2 to→ MgO + H2O ↑

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Có hơi nước thoát ra, chất rắn sau phản ứng có khối lượng giảm so với ban đầu.

3. Điều kiện phản ứng

– nhiệt phân

4. Tính chất hóa học

– Mang tính chất hóa học của bazo không tan

Bị phân hủy bởi nhiệt:

Mg(OH)2 to→ H2O + MgO

Tác dụng với axit:

2HNO3 + Mg(OH)2 → 2H2O + Mg(NO3)2

2HCl + Mg(OH)2 → 2H2O + MgCl2

5. Cách thực hiện phản ứng

– nhiệt phân Mg(OH)2

6. Bạn có biết

– Các bazơ không tan bị nhiệt phân hủy thành oxit tương ứng và nước.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Nhiệt phân hoàn toàn Mg(OH)2 thu được sản phẩm là

A. Mg và H2O.   

B. MgO và H2.   

C. MgO và H2O.

D. MgH2 và O2.

Hướng dẫn giải:

Mg(OH)2 Mg(OH)2 → MgO + H2O ↑ | Cân bằng phương trình hóa học MgO + H2O↑

Đáp án C.

Ví dụ 2: Nhiệt phân hoàn toàn 5,8g Mg(OH)2, kết thúc phản ứng thu được chất rắn có khối lượng là

A. 5g.   

B. 4g.   

C. 3g.   

D. 2g.

Hướng dẫn giải:

Mg(OH)2 → MgO + H2O ↑ | Cân bằng phương trình hóa học

mcr sau = 0,1.40 = 4g.

Đáp án B.

Ví dụ 3: Nhiệt phân hoàn toàn 5,8g Mg(OH)2 thu được chất rắn A. Hòa tan chất A bằng 500g dung dịch HCl 3,65%. Nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng là

A. 1,88%.   

B. 2,00%.   

C. 2,88%.  

 D. 4,00%.

Hướng dẫn giải:

Mg(OH)2 → MgO + H2O ↑ | Cân bằng phương trình hóa học

mMgO = 0,1.40 = 4g.

Mg(OH)2 → MgO + H2O ↑ | Cân bằng phương trình hóa học

HCl dư

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng có: mdd sau = 4 + 500 = 504 gam.

Mg(OH)2 → MgO + H2O ↑ | Cân bằng phương trình hóa học

Đáp án A.

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Magie và hợp chất:

Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O

Mg(OH)2 + 2HBr → MgBr2 + 2H2O

Mg(OH)2 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + 2H2O

Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

Mg(OH)2 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Mg + 2H2O

Mg(OH)2 + 2HCOOH → (HCOO)2Mg + 2H2O

Mg(HCO3)2 –to→ MgCO3 ↓ + CO2 ↑ + H2O

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Phản ứng nhiệt phân: Mg(OH)2 → MgO + H2O ↑ | Mg(OH)2 ra MgO
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button