Học TậpLớp 12

Phản ứng nhiệt phân: Cu(NO3)2 → CuO + NO2 + O2 | Cu(NO3)2 ra CuO

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Phản ứng nhiệt phân: Cu(NO3)2 → CuO + NO2 + O2 | Cu(NO3)2 ra CuO

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình nhiệt phân 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Đồng. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình nhiệt phân 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

Bạn đang xem: Phản ứng nhiệt phân: Cu(NO3)2 → CuO + NO2 + O2 | Cu(NO3)2 ra CuO

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Nung muối đồng (II) nitrat thu được đồng oxit màu đen và có khí màu nâu thoát ra.

3. Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ cao > 170oC.

4. Tính chất hoá học

– Có tính chất hóa học của muối.

Tác dụng với dung dịch bazơ:

    Cu(NO3)2 + 2KOH → Cu(OH)2 + 2KNO3

    Cu(NO3)2 + Ba(OH)2 → Cu(OH)2 + Ba(NO3)2

Phản ứng với các kim loại mạnh hơn ( Mg, Fe, Zn, Al,…):

Cu(NO3)2 + Zn → Zn(NO3)2 + Cu

Cu(NO3)2 + Fe → Fe(NO3)2 + Cu

Cu(NO3)2 + Mg → Mg(NO3)2 + Cu

5. Cách thực hiện phản ứng

– Nung muối đồng (II) nitrat .

6. Bạn có biết

– Tương tự các muối nitrat của các kim loại từ Mg đến Cu nhiệt phân tạo thành oxit, NO2 và nước

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Khi nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp NH4NO3, Cu(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)2 thì chất rắn thu được sau phản ứng gồm:

A. CuO, FeO, Ag

B. CuO, Fe2O3, Ag

C. CuO, Fe2O3, Ag2O

D. NH4NO2, CuO, Fe2O3, Ag

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

A. CuO, FeO, Ag Sai vì FeO + O2 → Fe2O3

B. CuO, Fe2O3, Ag

C. CuO, Fe2O3, Ag2O → Không thể tạo ra Ag2O

D. NH4NO2, CuO, Fe2O3, Ag → Không có NH4NO2

Ví dụ 2: Nhiệt phân các muối: KClO3, KNO3, NaHCO3, Ca(HCO3)2, KMnO4, Fe(NO3)2, AgNO3, Cu(NO3)2 đến khi tạo thành chất rắn có khối lượng không đổi, thu được bao nhiêu oxit kim loại?

A. 4     

B. 6

C. 5     

D. 3

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

KClO3 → KCl

KNO3 → KNO2

KMnO4 → K2MnO4 + MnO2

AgNO3 → Ag

NaHCO3 → Na2CO3

Ca(HCO3)2 → CaCO3 → CaO

Fe(NO3)2 → Fe2O3

Cu(NO3)2 → CuO

Ví dụ 3: Nhiệt phân muối Cu(NO3)2 thu được

A. Cu, O2, N2     

B. Cu, NO2, O2

C. CuNO2     

D. CuO, NO2, O2

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

Phương trình hóa học: 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Đồng (Cu) và hợp chất:

Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3

Cu(NO3)2 + 2KOH → Cu(OH)2 + 2KNO3

2Cu(NO3)2 + 2H2O → 2Cu + 4HNO3 + O2

Cu(NO3)2 + Fe → Cu + Fe(NO3)2

3Cu(NO3)2 + 2Al → 3Cu + 2Al(NO3)3

Cu(NO3)2 + Mg → Cu + Mg(NO3)2

Cu(NO3)2 + Zn → Cu + Zn(NO3)2

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Phản ứng nhiệt phân: Cu(NO3)2 → CuO + NO2 + O2 | Cu(NO3)2 ra CuO
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button