Học TậpLớp 10

Nhận định nào sau đây là đúng với vai trò của nguồn lực thước ngoài

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Nhận định nào sau đây là đúng với vai trò của nguồn lực thước ngoài

Với giải Câu 3 trang 33 SBT Địa lí lớp 10 Cánh diều chi tiết trong Bài 18: Các nguồn lực phát triển kinh tế giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Địa lí 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải SBT Địa lí lớp 10 Bài 18: Các nguồn lực phát triển kinh tế

Bạn đang xem: Nhận định nào sau đây là đúng với vai trò của nguồn lực thước ngoài

Câu 3 trang 33 SBT Địa Lí 10: Nhận định nào sau đây là đúng với vai trò của nguồn lực thước ngoài?

A. Chỉ chi phối tới sự phát triển của một bộ phận lãnh thổ đất nước.

B. Chỉ ảnh hưởng tới thị trường nhưng không tác động tới sự phát triển kinh tế – xã hội của một đất nước.

C. Là nhân tố quyết định đến sự phát triển kinh tế – xã hội của một đất nước.

D. Không mang tính quyết định nhưng lại rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của một đất nước.

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

Xem thêm các bài giải sách bài tập Địa lí 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Câu 1 trang 33 SBT Địa Lí 10: Nguồn lực không bao gồm…

Câu 2 trang 33 SBT Địa Lí 10: Nguồn lực vào sau đây có vai trò quyết định đến sự phát triển kinh tế – xã hội…

Câu 4 trang 33 SBT Địa Lí 10: Nối ý ở cột A (nguồn lực) với ý ở cột B (vai trò) sao cho đúng…

Câu 5 trang 34 SBT Địa Lí 10: Hãy nêu tên một số nguồn vốn mà nước ta đã thu hút được từ bên ngoài trong giai đoạn…

Câu 6 trang 34 SBT Địa Lí 10: Trong các nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội, theo em nguồn lực nào là quan trọng nhất…

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Nhận định nào sau đây là đúng với vai trò của nguồn lực thước ngoài
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *