Học TậpLớp 12

NH4Cl là chất điện li mạnh hay yếu | Phương trình điện li NH4Cl

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
NH4Cl là chất điện li mạnh hay yếu | Phương trình điện li NH4Cl

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình điện li NH4Cl gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình điện li NH4Cl

Bạn đang xem: NH4Cl là chất điện li mạnh hay yếu | Phương trình điện li NH4Cl

1. Phương trình điện li của NH4Cl

NH4Cl → NH4+ + Cl– 

2. NH4Cl là chất điện li mạnh

Amoni clorua là một hợp chất vô cơ có công thức hóa học là NH4Cl.

Nó là một muối tinh thể (dạng hạt tinh thể) có màu trắng và tan mạnh trong nước.

Amoni clorua chủ yếu được sử dụng làm phân bón và hương liệu trong một số loại cam thảo. Chất này là sản phẩm của phản ứng giữa axit clohydric và amoniac.

Dung dịch amoni clorua sẽ có tính axit nhẹ

3. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Cặp dung dịch chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra kết tủa?

A. CuSO4 và HCl.

B. KOH và H2SO4.

C. NH4Cl và AgNO3

D. NaHCO3 và HCl.

Đáp án C

Loại A. CuSO4 và HCl => phản ứng không xảy ra

Loại B. KOH và H2SOvì không tạo ra kết tủa

2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O

Đúng C. NH4Cl và AgNO3

NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl↓

Tạo ra kết tủa trắng AgCl

Loại D. NaHCO3 và HCl vì không tạo ra kết tủa

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2+ H2O

Câu 2. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. NH4Cl.

B. Na2CO3.

C. HNO3.

D. HF.

Đáp án D

A, B, C đều là chất điện li mạnh

D. HF là chất điện li yếu

Câu 3. Cho các chất sau: K3PO4, HCl, CH3COOH, HNO2, NH4Cl, HgCl2, Sn(OH)2. Số chất điện li yếu là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án B

Cho các chất sau: K3PO4, HCl, CH3COOH, HNO2, NH4Cl, HgCl2, Sn(OH)2. Số chất điện li yếu là: 4

Đó là: CH3COOH, HNO2, HgCl2, Sn(OH)2

Câu 4. Phương trình điện li nào sau đây không đúng?

A. HCl → H+ Cl

B. H3PO4 → 3H+ + PO43-

C. Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

D. NH4Cl → NH4+ + Cl-

Đáp án B

Câu 5. Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh

A. HNO3, Cu(NO3)2, H3PO4, Ca(NO3)2.

B. CaCl2, CuSO4, H2S, HNO3.

C. H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2.

D. KCl, H2SO4, HNO2, MgCl2

Đáp án C

Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2.

Phương trình điện li minh họa:

H2SO4→ 2H+ + SO42-

NaCl → Na+ Cl

KNO→ K+ NO3

Ba(NO3)2→ Ba2+ + 2NO3

Câu 6. Hãy cho biết tập hợp các chất nào sau đây đều là chất điện li mạnh?

A. Pb(OH)2, NaCl, C2H5OH, H2S.

B. C6H12O6, K2SO4, NaNO3, H2SO3.

C. Ba(OH)2, KCl, K2SO4, MgCl2.

D. HCOOH, NaOH, CH3COOK, Ba(OH)2

Đáp án C

Tập hợp các chất nào sau đây đều là chất điện li mạnh: Ba(OH)2, KCl, K2SO4, MgCl2.

Câu 7. Cho các chất: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CuSO4, CH3COOH. Các chất điện li yếu là:

A. H2O, CH3COOH, CuSO4.

B. CH3COOH, CuSO4.

C. H2O, CH3COOH.

D. H2O, NaCl, CH3COOH, CuSO4.

Đáp án C

Câu 8. Dãy chất nào sau đây trong nước đều là chất điện li yếu?

A. H2S, H2CO3, H2SO4, CH3COOK

B. H2SO3, H3PO4, CH3COOH, Ca(OH)2

C. H2S, CH3COOH, HClO, HF

D. H2CO3, H2SO3, HClO, Al2(SO4)3

Đáp án C

A sai vì H2SO4, CH3COOK là chất điện li mạnh

B sai vì Ca(OH)2 là chất điện li mạnh

C đúng

D sai vì Al2(SO4)3là chất điện li mạnh

Câu 9. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. HF.

B. H2SO3.

C. H3PO4.

D. NH4Cl.

Đáp án D

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
NH4Cl là chất điện li mạnh hay yếu | Phương trình điện li NH4Cl
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button