Học TậpLớp 12

NaOH + Mg(NO3)2 → NaNO3 + Mg(OH)2↓ | NaOH ra NaNO3

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
NaOH + Mg(NO3)2 → NaNO3 + Mg(OH)2↓ | NaOH ra NaNO3

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình 2NaOH + Mg(NO3)2 → 2NaNO3 + Mg(OH)2↓ gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Natri. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình 2NaOH + Mg(NO3)2 → 2NaNO3 + Mg(OH)2

Bạn đang xem: NaOH + Mg(NO3)2 → NaNO3 + Mg(OH)2↓ | NaOH ra NaNO3

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    2NaOH + Mg(NO3)2 → 2NaNO3 + Mg(OH)2

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Sau phản ứng thu được kết tủa màu trắng

3. Điều kiện phản ứng

– Phản ứng xảy ra ngay điều kiện thường.

4. Tính chất hóa học

NaOH Là một bazơ mạnh nó sẽ làm quỳ tím chuyển màu xanh, còn dung dịch phenolphtalein thành màu hồng. Một số phản ứng đặc trưng của Natri Hidroxit được liệt kê ngay dưới đây.

Phản ứng với axit tạo thành muối + nước:

NaOHdd + HCldd→ NaCldd + H2O

Phản ứng với oxit axit: SO2, CO2…

2 NaOH + SO2→ Na2SO3 + H2O

NaOH + SO2→ NaHSO3

Phản ứng với muối tạo bazo mới + muối mới (điều kiện: sau phản ứng phải tạo thành chất kết tủa hoặc bay hơi):

2 NaOH + CuCl2→ 2NaCl + Cu(OH)2↓

Tác dụng với kim loại lưỡng tính:

2 NaOH + 2Al + 2H2O→ 2NaAlO2 + 3H2

2NaOH + Zn → Na2ZnO2 + H2

Tác dụng với hợp chất lưỡng tính:

NaOH + Al(OH)3 → NaAl(OH)4

2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

– Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào ống nghiệm chứa Mg(NO3)2

6. Bạn có biết

– Tương tự Mg(NO3)2, các muối của kim loại magie như MgCl2, MgSO4 … cũng phản ứng với NaOH tạo kết tủa trắng

– Phản ứng của NaOH với Mg(NO3)2 là phản ứng trao đổi.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào ống nghiệm chứa Mg(NO3)2. Hiện tượng thu được sau phản ứng là

A. xuất hiện kết tủa trắng.

B. xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ.

C. xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan.

D. xuất hiện kết tủa xanh.

Hướng dẫn giải

2NaOH + Mg(NO3)2 → 2NaNO3 + Mg(OH)2

Mg(OH)2: kết tủa trắng

Đáp án A.

Ví dụ 2: Chất nào sau đây không có màu trắng?

A. Mg(OH)2.   

B. Al(OH)3.   

C. CaCO3.   

D. Fe(OH)3.

Hướng dẫn giải

Fe(OH)3 màu nâu đỏ.

Đáp án D.

Ví dụ 3: Cho 100ml MgSO4 0,01M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được kết tủa X. Khối lượng kết tủa X là

A. 0,058g.   

B. 0,58g.   

C. 0,754g.   

D. 1,10g.

Hướng dẫn giải

2NaOH + Mg(NO3)2 →  2NaNO3 + Mg(OH)2↓ | Cân bằng phương trình hóa học

Đáp án A.

8. Một số phương trình phản ứng hóa học khác của Natri và hợp chất:

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O

NaOH + Cr(OH)3 → NaCrO2 + 2H2O

2NaOH + Zn(OH)2↓ → Na2ZnO2 + 2H2O

NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

NaOH + NaHSO3 → Na2SO3 + H2O

2NaOH + Ba(HSO3)2 → Na2SO3 + BaSO3↓ + 2H2O

2NaOH + Ba(HCO3)2 → Na2CO3 + BaCO3↓ + 2H2O

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
NaOH + Mg(NO3)2 → NaNO3 + Mg(OH)2↓ | NaOH ra NaNO3
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button