Học TậpLớp 12

NaOH + Mg(HCO3)2 → Na2CO3 + MgCO3↓ + H2O | Mg(HCO3)2 ra MgCO3

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
NaOH + Mg(HCO3)2 → Na2CO3 + MgCO3↓ + H2O | Mg(HCO3)2 ra MgCO3

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình 2NaOH + Mg(HCO3)2 → Na2CO3 + MgCO3↓ + 2H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Magie. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình 2NaOH + Mg(HCO3)2 → Na2CO3 + MgCO3↓ + 2H2O

Bạn đang xem: NaOH + Mg(HCO3)2 → Na2CO3 + MgCO3↓ + H2O | Mg(HCO3)2 ra MgCO3

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    2NaOH + Mg(HCO3)2 → Na2CO3 + MgCO3↓ + 2H2O

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Xuất hiện kết tủa trắng

3. Điều kiện phản ứng

– điều kiện thường.

4. Tính chất hóa học

Magie bicarbonat được hình thành thông qua phản ứng của các dung dịch loãng của axit cacbonic (chẳng hạn như nước seltzer) và magie hydroxit (sữa magie). Magie bicarbonat chỉ tồn tại trong dung dịch nước. Làm khô dung dịch thu được, magie bicacbonat bị phân hủy, tạo ra magie cacbonat, cacbon dioxit và nước:

Mg2 + + 2 HCO3− → MgCO3 + CO2 + H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

– Nhỏ từ từ NaOH vào ống nghiệm có chứa Mg(HCO3)2

6. Bạn có biết

– Mg(HCO3)2 có thể phản ứng với các dung dịch kiềm để thu được muối cacbonat.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Mg(HCO3)2 không phản ứng với chất nào sau đây?

A. CaSO4   

B. NaOH   

C. KOH.   

D. H2SO4.

Hướng dẫn giải:

CaSO4 không phản ứng với Mg(HCO3)2

Đáp án A.

Ví dụ 2: Dẫn khí CO2 vào ống nghiệm chứa Mg(HCO3)2, sản phẩm thu được là

A. MgCO3.   

B. Mg(OH)2   

C. MgC.   

D. Không có phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn giải:

CO2 không phản ứng với Mg(HCO3)2

Đáp án D.

Ví dụ 3: Cho 0,4g NaOH hòa tan vào nước được dung dịch X. Lượng dung dịch X trên phản ứng vừa đủ với dung dịch Mg(HCO3)2. Khối lượng muối có trong dung dịch thu được sau phản ứng là

A. 0,69 gam.   

B. 0,53 gam.   

C. 0,78 gam.   

D. 1,26 gam.

Hướng dẫn giải:

2NaOH + Mg(HCO3)2 → Na2CO3 + MgCO3↓ +  2H2O | Cân bằng phương trình hóa học

khối lượng muối = 0,005.106 = 0,53 gam.

Đáp án B.

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Magie và hợp chất:

Ca(OH)2 + Mg(HCO3)2 → MgCO3↓ + CaCO3↓ + 2H2O

Ba(OH)2 + Mg(HCO3)2 → MgCO3↓ + BaCO3↓ + 2H2O

Mg(HCO3)2 + 2HCl → MgCl2 + 2CO2↑ + 2H2O

Mg(HCO3)2 + 2HBr → MgBr2 + 2CO2↑ + 2H2O

Mg(HCO3)2 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + 2CO2↑ + 2H2O

Mg(HCO3)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2CO2↑ + 2H2O

2Mg(NO3)2 –to→ 2MgO + 4NO2 ↑ + O2 ↑

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
NaOH + Mg(HCO3)2 → Na2CO3 + MgCO3↓ + H2O | Mg(HCO3)2 ra MgCO3
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button