Học TậpLớp 12

NaOH + KHS → K2S + Na2S + H2O | NaOH ra Na2S

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
NaOH + KHS → K2S + Na2S + H2O | NaOH ra Na2S

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình 2NaOH + 2KHS → K2S + Na2S + 2H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Natri. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình 2NaOH + 2KHS → K2S + Na2S + 2H2O

Bạn đang xem: NaOH + KHS → K2S + Na2S + H2O | NaOH ra Na2S

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    2NaOH + 2KHS → K2S + Na2S + 2H2O

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Quan sát sự chuyển màu của chỉ thị.

3. Điều kiện phản ứng

– điều kiện thường.

4. Tính chất hóa học

NaOH Là một bazơ mạnh nó sẽ làm quỳ tím chuyển màu xanh, còn dung dịch phenolphtalein thành màu hồng. Một số phản ứng đặc trưng của Natri Hidroxit được liệt kê ngay dưới đây.

Phản ứng với axit tạo thành muối + nước:

NaOHdd + HCldd→ NaCldd + H2O

Phản ứng với oxit axit: SO2, CO2…

2 NaOH + SO2→ Na2SO3 + H2O

NaOH + SO2→ NaHSO3

Phản ứng với muối tạo bazo mới + muối mới (điều kiện: sau phản ứng phải tạo thành chất kết tủa hoặc bay hơi):

2 NaOH + CuCl2→ 2NaCl + Cu(OH)2↓

Tác dụng với kim loại lưỡng tính:

2 NaOH + 2Al + 2H2O→ 2NaAlO2 + 3H2

2NaOH + Zn → Na2ZnO2 + H2

Tác dụng với hợp chất lưỡng tính:

NaOH + Al(OH)3 → NaAl(OH)4

2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

– Nhỏ từ từ NaOH vào ống nghiệm có chứa KHS và vài giọt chỉ thị.

6. Bạn có biết

– NaOH có thể phản ứng với muối hidro sunfua để thu được muối sunfua.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: NaOH không phản ứng với dung dịch nào sau đây?

A. KHS.   

B. NaHS   

C. Na2S.   

D. H2S.

Hướng dẫn giải

Na2S không phản ứng với NaOH.

Đáp án C.

Ví dụ 2: Dẫn từ từ đến dư H2S vào dung dịch NaOH thu được dung dịch X. Muối tan có trong dung dịch X là

A. Na2S.   

B. Na2S và NaHS.   

C. NaHS.   

D. Na2S và NaOH.

Hướng dẫn giải

Do H2S dư nên có phản ứng

NaOH + H2S → NaHS + H2O

Muối tan có trong dung dịch X là NaHS.

Đáp án C.

Ví dụ 3: Cho 0,4g NaOH hòa tan vào nước được dung dịch X. Lượng dung dịch X trên phản ứng vừa đủ với dung dịch KHS. Khối lượng muối có trong dung dịch thu được sau phản ứng là

A. 1 gam.   

B. 0,94 gam.   

C. 0,78 gam.   

D. 1,1 gam.

Hướng dẫn giải

2NaOH + 2KHS → K2S + Na2S +  2H2O | Cân bằng phương trình hóa học

khối lượng muối = 0,005 (110 + 78) =0,94 gam.

Đáp án B.

8. Một số phương trình phản ứng hóa học khác của Natri và hợp chất:

2NaOH + 2KHSO3 → K2SO3 + Na2SO3 + 2H2O

2NaOH + 2KHCO3 → K2CO3 + Na2CO3 + 2H2O

CH3COONa + NaOH –CaO,to→ CH4↑ + Na2CO3

H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2-COONa + H2O

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2↓ + 2NaCl

Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
NaOH + KHS → K2S + Na2S + H2O | NaOH ra Na2S
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button