Học TậpLớp 12

NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O | NaOH ra Na2CO3

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O | NaOH ra Na2CO3

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Natri. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Bạn đang xem: NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O | NaOH ra Na2CO3

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Quan sát sự chuyển màu của chỉ thị phù hợp trước và sau phản ứng.

3. Điều kiện phản ứng

– Phản ứng xảy ra ngay điều kiện thường.

4. Tính chất hóa học

NaOH Là một bazơ mạnh nó sẽ làm quỳ tím chuyển màu xanh, còn dung dịch phenolphtalein thành màu hồng. Một số phản ứng đặc trưng của Natri Hidroxit được liệt kê ngay dưới đây.

Phản ứng với axit tạo thành muối + nước:

NaOHdd + HCldd→ NaCldd + H2O

Phản ứng với oxit axit: SO2, CO2…

2 NaOH + SO2→ Na2SO3 + H2O

NaOH + SO2→ NaHSO3

Phản ứng với muối tạo bazo mới + muối mới (điều kiện: sau phản ứng phải tạo thành chất kết tủa hoặc bay hơi):

2 NaOH + CuCl2→ 2NaCl + Cu(OH)2↓

Tác dụng với kim loại lưỡng tính:

2 NaOH + 2Al + 2H2O→ 2NaAlO2 + 3H2

2NaOH + Zn → Na2ZnO2 + H2

Tác dụng với hợp chất lưỡng tính:

NaOH + Al(OH)3 → NaAl(OH)4

2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

– Dẫn khí CO2 vào ống nghiệm chứa NaOH và vài giọt chất chỉ thị.

6. Bạn có biết

– NaOH phản ứng với CO2 tùy theo tỉ lệ về số mol mà sản phẩm thu được có thể là muối cabonat trung hòa hoặc muối axit hoặc hỗn hợp cả hai muối.

– NaOH phản ứng với CO2 chỉ thu được muối Na2CO3 khi T = 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O | Cân bằng phương trình hóa học .

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Cho 2,24 lít khí CO2 ở đktc phản ứng với lượng dư dung dịch NaOH thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan có trong X là

A. 13,8 gam.   

B. 12,8 gam.   

C. 11,8 gam.   

D. 10,6 gam.

Hướng dẫn giải

Do NaOH dư nên có phản ứng

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O | Cân bằng phương trình hóa học

mmuối = 0,1.106 = 10,6 gam.

Đáp án D.

Ví dụ 2: Cho CO2 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được dung dịch X. Chất tan có trong dung dịch X là

A. Na2CO3.   

B. Na2CO3 và NaHCO3.   

C. NaHCO3.   

D. Na2CO3 và NaOH.

Hướng dẫn giải

Do NaOH dư nên có phản ứng

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Chất tan có trong dung dịch X là Na2CO3 và NaOH dư.

Đáp án D.

Ví dụ 3: Cho 2,24 lít khí CO2 ở đktc phản ứng với dung dịch chứa 0,3 mol NaOH. Khối lượng muối tan có trong dung dịch sau phản ứng là

A. 13,8 gam.   

B. 12,8 gam.   

C. 11,8 gam.   

D. 10,6 gam.

Hướng dẫn giải

Có T = 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O | Cân bằng phương trình hóa học nên có phản ứng

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O | Cân bằng phương trình hóa học

mmuối = 0,1.106 = 10,6 gam.

Đáp án D.

8. Một số phương trình phản ứng hóa học khác của Natri và hợp chất:

NaOH + CO2 → NaHCO3

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

NaOH + SO2 → NaHSO3

NaOH + HCl → NaCl + H2O

NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O | NaOH ra Na2CO3
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button