Học TậpLớp 12

NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO3 + H2O | NaOH ra NaClO3

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO3 + H2O | NaOH ra NaClO3

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình 6NaOH + 3Cl2 –90oC→ 5NaCl + NaClO3 + 3H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Natri. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình 6NaOH + 3Cl2 –90oC→ 5NaCl + NaClO3 + 3H2O

Bạn đang xem: NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO3 + H2O | NaOH ra NaClO3

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    6NaOH + 3Cl2 –90oC→ 5NaCl + NaClO3 + 3H2O

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Ban đầu mẩu quỳ có màu xanh, sau khi phản ứng xảy ra màu xanh của quỳ bị mất.

3. Điều kiện phản ứng

Phản ứng xảy ra ở khoảng 900C.

4. Tính chất hóa học

NaOH Là một bazơ mạnh nó sẽ làm quỳ tím chuyển màu xanh, còn dung dịch phenolphtalein thành màu hồng. Một số phản ứng đặc trưng của Natri Hidroxit được liệt kê ngay dưới đây.

Phản ứng với axit tạo thành muối + nước:

NaOHdd + HCldd→ NaCldd + H2O

Phản ứng với oxit axit: SO2, CO2…

2 NaOH + SO2→ Na2SO3 + H2O

NaOH + SO2→ NaHSO3

Phản ứng với muối tạo bazo mới + muối mới (điều kiện: sau phản ứng phải tạo thành chất kết tủa hoặc bay hơi):

2 NaOH + CuCl2→ 2NaCl + Cu(OH)2↓

Tác dụng với kim loại lưỡng tính:

2 NaOH + 2Al + 2H2O→ 2NaAlO2 + 3H2

2NaOH + Zn → Na2ZnO2 + H2

Tác dụng với hợp chất lưỡng tính:

NaOH + Al(OH)3 → NaAl(OH)4

2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

– Dẫn khí Cl2 vào ống nghiệm chứa dung dịch NaOH đun nóng và mẩu quỳ tím.

6. Bạn có biết

– Tương tự NaOH, Clo có thể phản ứng với các dung dịch kiềm ở nhiệt độ cao cho muối clorat.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: NaOH không thể phản ứng với khí nào sau ở điều kiện thường?

A. SO2.   

B. CO2.   

C. Cl2.   

D. H2.

Hướng dẫn giải

NaOH không thể phản ứng với H2.

Đáp án D.

Ví dụ 2: Cho Clo phản ứng vừa đủ với NaOH ở 900C, dung dịch thu được có chứa các chất nào sau đây?

A, NaCl và NaClO.   

B. NaClO.   

C. NaCl và NaClO3.

D. NaCl.

Hướng dẫn giải

6NaOH + 3Cl2 6NaOH + 3Cl2 →  5NaCl + NaClO3 + 3H2O | Cân bằng phương trình hóa học 5NaCl + NaClO3 + 3H2O

Đáp án C.

Ví dụ 3: Thể tichs khí clo ở đktc cần dung để phản ứng vừa đủ với 100ml NaOH 1M ở 900C là

A. 1,12 lít.   

B. 2,24 lít.   

C. 3,36 lít.   

D. 4,48 lít.

Hướng dẫn giải

6NaOH + 3Cl2 →  5NaCl + NaClO3 + 3H2O | Cân bằng phương trình hóa học

Đáp án A.

8. Một số phương trình phản ứng hóa học khác của Natri và hợp chất:

2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O

2NaOH + ZnO → Na2ZnO2 + H2O

2NaOH + H2S → Na2S + 2H2O

NaOH + H2S → NaHS + H2O

NaOH + CH3COOH → CH3COONa + H2O

NaOH + NH4Cl –to→ NaCl+ NH3↑ + H2O

NaOH + NH4NO3 –to→ NaNO3+ NH3↑ + H2O

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO3 + H2O | NaOH ra NaClO3
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button