Học TậpLớp 12

NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O | NaOH ra NaCl

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O | NaOH ra NaCl

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Natri. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

Bạn đang xem: NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O | NaOH ra NaCl

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Ban đầu mẩu quỳ có màu xanh, sau khi phản ứng xảy ra màu quỳ bị mất.

3. Điều kiện phản ứng

– Phản ứng xảy ra ngay điều kiện thường.

4. Tính chất hóa học

NaOH Là một bazơ mạnh nó sẽ làm quỳ tím chuyển màu xanh, còn dung dịch phenolphtalein thành màu hồng. Một số phản ứng đặc trưng của Natri Hidroxit được liệt kê ngay dưới đây.

Phản ứng với axit tạo thành muối + nước:

NaOHdd + HCldd→ NaCldd + H2O

Phản ứng với oxit axit: SO2, CO2…

2 NaOH + SO2→ Na2SO3 + H2O

NaOH + SO2→ NaHSO3

Phản ứng với muối tạo bazo mới + muối mới (điều kiện: sau phản ứng phải tạo thành chất kết tủa hoặc bay hơi):

2 NaOH + CuCl2→ 2NaCl + Cu(OH)2↓

Tác dụng với kim loại lưỡng tính:

2 NaOH + 2Al + 2H2O→ 2NaAlO2 + 3H2

2NaOH + Zn → Na2ZnO2 + H2

Tác dụng với hợp chất lưỡng tính:

NaOH + Al(OH)3 → NaAl(OH)4

2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

– Dẫn khí Cl2 vào ống nghiệm chứa dung dịch NaOH có chứa màu quỳ tím.

6. Bạn có biết

– Phản ứng trên dung để điều chế nước gia – ven trong phòng thí nghiệm.

– NaClO có tính oxi hóa mạnh, có thể tẩy màu và tiêu diệt vi khuẩn.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: NaOH không thể phản ứng với khí nào sau?

A. SO2.   

B. CO2.   

C. Cl2.   

D. O2.

Hướng dẫn giải

NaOH không thể phản ứng với O2.

Đáp án D.

Ví dụ 2: Chất nào sau đây có tính tẩy màu?

A. KCl.   

B. NaCl.   

C. NaClO.   

D. MgCl2.

Hướng dẫn giải

NaClO có tính oxi hóa mạnh, có thể tẩy màu và tiêu diệt vi khuẩn.

Đáp án C.

Ví dụ 3: Phương pháp điều chế nước gia – ven trong PTN là

A. cho khí clo tác dụng với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.

B. cho khí clo tác dụng với dung dịch NaOH ở 900C.

C. cho khí clo tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.

D. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

Hướng dẫn giải

Phương pháp điều chế nước gia – ven trong PTN là cho khí clo tác dụng với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.

Đáp án A.

8. Một số phương trình phản ứng hóa học khác của Natri và hợp chất:

6NaOH + 3Cl2 –90oC→ 5NaCl + NaClO3 + 3H2O

2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O

2NaOH + ZnO → Na2ZnO2 + H2O

2NaOH + H2S → Na2S + 2H2O

NaOH + H2S → NaHS + H2O

NaOH + CH3COOH → CH3COONa + H2O

NaOH + NH4Cl –to→ NaCl+ NH3↑ + H2O

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O | NaOH ra NaCl
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button