Học TậpLớp 12

NaOH + CH3COOH → CH3COONa + H2O | NaOH ra CH3COONa

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
NaOH + CH3COOH → CH3COONa + H2O | NaOH ra CH3COONa

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình NaOH + CH3COOH → CH3COONa + H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Natri. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình NaOH + CH3COOH → CH3COONa + H2O

Bạn đang xem: NaOH + CH3COOH → CH3COONa + H2O | NaOH ra CH3COONa

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    NaOH + CH3COOH → CH3COONa + H2O

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Ban đầu mẩu quỳ có màu đỏ, sau khi nhỏ NaOH mẩu quỳ mất màu đỏ, dư NaOH mẩu quỳ chuyển sang màu xanh.

3. Điều kiện phản ứng

– Phản ứng xảy ra ngay điều kiện thường.

4. Tính chất hóa học

NaOH Là một bazơ mạnh nó sẽ làm quỳ tím chuyển màu xanh, còn dung dịch phenolphtalein thành màu hồng. Một số phản ứng đặc trưng của Natri Hidroxit được liệt kê ngay dưới đây.

Phản ứng với axit tạo thành muối + nước:

NaOHdd + HCldd→ NaCldd + H2O

Phản ứng với oxit axit: SO2, CO2…

2 NaOH + SO2→ Na2SO3 + H2O

NaOH + SO2→ NaHSO3

Phản ứng với muối tạo bazo mới + muối mới (điều kiện: sau phản ứng phải tạo thành chất kết tủa hoặc bay hơi):

2 NaOH + CuCl2→ 2NaCl + Cu(OH)2↓

Tác dụng với kim loại lưỡng tính:

2 NaOH + 2Al + 2H2O→ 2NaAlO2 + 3H2

2NaOH + Zn → Na2ZnO2 + H2

Tác dụng với hợp chất lưỡng tính:

NaOH + Al(OH)3 → NaAl(OH)4

2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

– Nhỏ từ từ NaOH vào ống nghiệm chứa CH3COOH và một mẩu quỳ tím.

6. Bạn có biết

– Các axit hữu cơ khác như HCOOH, C2H5COOH… cũng phản ứng với NaOH tương tự axit axetic.

– Phản ứng giữa NaOH và CH3COOH là phản ứng trung hòa.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Cho 0,1 mol NaOH phản ứng vừa đủ với 100ml CH3COOH aM. Giá trị của a là

A. 0,1.   

B. 0,01.   

C. 0,05.   

D. 1.

Hướng dẫn giải

NaOH + CH3COOH → CH3COONa + H2O  | Cân bằng phương trình hóa học

a = 0,1 : 0,1 = 1M.

Đáp án D.

Ví dụ 2: Phản ứng nào sau đây là phản ứng trung hòa?

A. 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

B. KOH + SO2 → KHSO3

C. NaOH + CH3COOH → CH3COONa + H2O

D. 2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2

Hướng dẫn giải

Phản ứng trung hòa là phản ứng NaOH + CH3COOH → CH3COONa + H2O

Đáp án C.

Ví dụ 3: Cho 100ml CH3COOH 0,1M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan có trong dung dịch X là

A. 0,75g.   

B. 0,98g.   

C. 0,82g.   

D. 1,10g.

Hướng dẫn giải

NaOH + CH3COOH → CH3COONa + H2O  | Cân bằng phương trình hóa học

Đáp án C.

8. Một số phương trình phản ứng hóa học khác của Natri và hợp chất:

NaOH + NH4Cl –to→ NaCl+ NH3↑ + H2O

NaOH + NH4NO3 –to→ NaNO3+ NH3↑ + H2O

2NaOH + (NH4)2SO4 –to→ Na2SO4+ 2NH3↑ + 2H2O

CH3COOCH3 + NaOH –H2O,to→ CH3COONa + CH3OH

CH3COOC2H5 + NaOH –H2O,to→ CH3COONa + C2H5OH

C2H5Cl + NaOH –to→ NaCl + C2H5OH

C2H5Br + NaOH –to→ NaBr + C2H5OH

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
NaOH + CH3COOH → CH3COONa + H2O | NaOH ra CH3COONa
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *