Học TậpLớp 12

NaHCO3 + MgSO4 → Na2SO4 + Mg(OH)2↓ + CO2↑ | NaHCO3 ra Na2SO4

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
NaHCO3 + MgSO4 → Na2SO4 + Mg(OH)2↓ + CO2↑ | NaHCO3 ra Na2SO4

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình 2NaHCO3 + MgSO4 → Na2SO4 + Mg(OH)2↓ + 2CO2↑ gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Natri. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình 2NaHCO3 + MgSO4 → Na2SO4 + Mg(OH)2↓ + 2CO2

Bạn đang xem: NaHCO3 + MgSO4 → Na2SO4 + Mg(OH)2↓ + CO2↑ | NaHCO3 ra Na2SO4

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    2NaHCO3 + MgSO4 → Na2SO4 + Mg(OH)2↓ + 2CO2

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– xuất hiện kết tủa trắng và sủi bọt khí.

3. Điều kiện phản ứng

– phản ứng xảy ra ở điều kiện thường.

4. Tính chất hóa học

– Natri hiđrocacbonat là muối axit do có nguyên tử H linh động trong thành phần gốc axit, thể hiện tính axit yếu. Tuy nhiên vì NaHCO3 là muối của axit yếu (H2CO3) nên có thể tác dụng với axit mạnh hơn (ví dụ HCl…), giải phóng khí CO2, do đó NaHCO3 cũng thể hiện tính bazơ và tính chất này chiếm ưu thế hơn tính axit

Trong dung dịch nước thì NaHCO3 bị thủy phân tạo môi trường bazơ yếu

NaHCO3 + H2O → NaOH + H2CO3

– Môi trường này có thể làm đổi màu quỳ tím nhưng không đủ mạnh để làm đổi màu dung dịch phenolphtalein.

Tác dụng với axit mạnh tạo thành muối và nước, đồng thời giải phóng khí CO2

2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O + 2CO2

Tác dụng với bazơ tạo thành muối mới và bazơ mới

NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + NaOH + H2O

hoặc tạo thành hai muối mới:

2NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

– Nhỏ NaHCO3 vào ống nghiệm chứa MgSO4.

6. Bạn có biết

Phản ứng trên được ứng dụng để sản xuất Na2SO4 trong công nghiệp.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Cho NaHCO3 phản ứng với chất nào sau đây không thu được kết tủa?

A. MgSO4.   

B. AlCl3.   

C. Ba(OH)2.   

D. KCl.

Hướng dẫn giải

KCl không phản ứng với NaHCO3.

Đáp án D.

Ví dụ 2: Nhỏ NaHCO3 vào ống nghiệm chứa MgSO4 thu được hiện tượng là

A. xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan.

B. xuất hiện kết tủa trắng xanh.

C. thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí.

D. xuất hiện kết tủa trắng và sủi bọt khí.

Hướng dẫn giải

2NaHCO3 + MgSO4 → Na2SO4 + Mg(OH)2↓ + 2CO2

Đáp án D.

Ví dụ 3: Trong các hợp chất của magie sau, NaHCO3 không phản ứng với hợp nào?

A. MgCl2.   

B. MgSO4.   

C. Mg(NO3)2.   

D. Mg(OH)2.

Hướng dẫn giải

NaHCO3 không phản ứng với Mg(OH)2.

Đáp án D.

8. Một số phương trình phản ứng hóa học khác của Natri và hợp chất:

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

NaOH + CO2 → NaHCO3

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

NaOH + SO2 → NaHSO3

NaOH + HCl → NaCl + H2O

NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
NaHCO3 + MgSO4 → Na2SO4 + Mg(OH)2↓ + CO2↑ | NaHCO3 ra Na2SO4
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button