Học TậpLớp 12

NaAlO2 + CO2 + H2O→ Al(OH)3 ↓+ Na2CO3 | NaAlO2 ra Na2CO3

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
NaAlO2 + CO2 + H2O→ Al(OH)3 ↓+ Na2CO3 | NaAlO2 ra Na2CO3

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình 2NaAlO2 + CO2 + 3H2O→ 2Al(OH)3 ↓+ Na2CO3 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Natri. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình 2NaAlO2 + CO2 + 3H2O→ 2Al(OH)3 ↓+ Na2CO3

Bạn đang xem: NaAlO2 + CO2 + H2O→ Al(OH)3 ↓+ Na2CO3 | NaAlO2 ra Na2CO3

1. Phương trình phản ứng hóa học:

2NaAlO2 + CO2 + 3H2O→ 2Al(OH)3 ↓+ Na2CO3

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

Phản ứng tạo ra kết tủa keo trắng Al(OH)3.

3. Điều kiện phản ứng

Điều kiện thường

4. Cách thực hiện phản ứng

Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2

5. Bạn có biết

Kết tủa Al(OH)3 không bị hòa tan khi CO2  dư vì oxit axit không phản ứng với bazơ không tan.

6. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 hiện tượng xảy ra là

A. Không có hiện tượng gì

B. Có kết tủa keo trắng sau đó kết tủa tan

C. Có kết tủa keo trắng

D. có vẩn đục

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: C

PTHH:

2NaAlO2 + CO2 + 3H2O→ 2Al(OH)3 ↓+ Na2CO3

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa keo trắng không tan.

Ví dụ 2: Cho sơ đồ phản ứng sau:

NaAlO2 + X  + H2O → Al(OH)3 ↓+ Na2CO3

Chất X là:

A. NH3

B. CO2

C. KOH

D. SO2

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Phương trình hóa học:

2NaAlO2 + CO2 + 3H2O→ 2Al(OH)3 ↓+ Na2CO3

Ví dụ 3: Cho các thí nghiệm sau:

1) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2

2) Sục khí NH3 dư vào dung dịch AlCl3

3) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2

Thí nghiệm có hiện tượng giống nhau là:

A. 1 và 2

B. 1 và 3

C. 2 và 3

D. Cả 1, 2 và 3

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

1) 2NaAlO2 + CO2 + 3H2O → 2Al(OH)3 ↓ + Na2CO3

2) 3NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl

3) NaAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3↓ + NaCl

3HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 3H2O

⇒ Hiện tượng ở TN 1 và 2: Xuất hiện kết tủa dạng keo trắng không tan.

Hiện tượng ở TN3: Xuất hiện kết tủa dạng keo trắng sau đó kết tủa tan.

7. Một số phương trình phản ứng hóa học khác của Natri và hợp chất:

6NaNO3 + 10Al + 18H2SO4 → 3Na2SO4 + 5Al2(SO4)3 + 3N2 ↑ + 18H2O

2NaNO3 + 2Al + 4H2SO4 → Na2SO4 + Al2(SO4)3 + 2NO ↑ + 4H2O

NaNO3 + Al + 4HCl → NaCl + AlCl3 + NO ↑ + 2H2O

6NaNO3 + 10 Al + 36HCl → 6NaCl + 10AlCl3 + 3N2↑ + 18H2O

NaNO3 + H2SO4 đặc –to→ HNO3 + NaHSO4

NaAlO+ HCl + H2O → Al(OH)3↓ + NaCl

NaClO + 2HCl → NaCl + Cl2 + H2O

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
NaAlO2 + CO2 + H2O→ Al(OH)3 ↓+ Na2CO3 | NaAlO2 ra Na2CO3
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button