Học TậpLớp 12

Na2SO4 là chất điện li mạnh hay yếu | Phương trình điện li Na2SO4

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Na2SO4 là chất điện li mạnh hay yếu | Phương trình điện li Na2SO4

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình điện li Na2SO4 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình điện li Na2SO4

Bạn đang xem: Na2SO4 là chất điện li mạnh hay yếu | Phương trình điện li Na2SO4

1. Phương trình điện li của Na2SO4

Na2SO4 → 2Na+ SO42-

2. Na2SO4 là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:

Các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, ……

Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2,……

Hầu hết các muối như: NaCl, Na2SO4, KCl, CH3COONa, KMnO4, ….

3. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Muối nào sau đây là muối axit?

A. Na2SO4.

B. CH3COONa.

C. NaClO.

D. NaHSO4.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 2. Dãy các chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. Na2SO4, HCl, CH3COONa, NaOH.

B. Na2SO4, CH3COOH, HCl, KOH.

C. NaCl, Na2SO4, HCl, KMnO4.

D. NaCl, HF, H2SO4, KMnO4.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 3. Dung dịch nào sau đây không dẫn điện được?

A. CH3COONa

B. C12H22O6

C. Na2SO4

D. CH3COOH

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 4. Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

A. HCl, Cu(NO3)2, Na2SO4, H2S

B. HCl, H3PO4, Na2SO4, NaOH

C. HNO3, CH3COOH, Na2SO4, KOH

D. H2SO4, MgCl2, Na2SO4, Ca(OH)2

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 5. Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li?

A. Sự điện li là sự hòa tan một chất vào nước thành dung dịch.

B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện.

C. Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.

D. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hóa – khử.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 6. Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

A. H2SO4, Cu(NO3)2, CaCl2, H2S.

B. HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, KOH.

C. HNO3, CH3COOH, CaCl2, KOH.

D. H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ca(OH)2.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 7. Hãy cho biết tập hợp các chất nào sau đây đều là chất điện li mạnh?

A. Cu(OH)2, NaCl, C2H5OH, HCl.

B. C6H12O6, Na2SO4, NaNO3, H2SO4.

C. NaOH, NaCl, Na2SO4, HNO3.

D. CH3COOH, NaOH, CH3COONa, Ba(OH)2.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 8. Chất nào sau đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?

A. Na2SO4

B. CH3COOH

C. KNO3

D. C2H5OH

Đáp án D

Câu 9. Chất nào sau đây hòa tan trong nước là chất điện li mạnh

A. Na2SO4

B. H2S

C. HCN

D. Mg(OH)2

Đáp án A

Câu 10. Dãy các chất đều là chất điện li mạnh là

A. NaOH, KCl, H2SO3.

B. Na2S, Mg(OH)2, K2SO4.

C. HNO3, K2SO4, NaOH.

D. HClO, K2SO4, Mg(OH)2.

Đáp án C

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Na2SO4 là chất điện li mạnh hay yếu | Phương trình điện li Na2SO4
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button