Học TậpLớp 12

Na2S + CaCO3 → Na2CO3 + CaS | Na2S ra Na2CO3

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Na2S + CaCO3 → Na2CO3 + CaS | Na2S ra Na2CO3

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình Na2S + CaCO3 –to→ Na2CO3 + CaS gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Natri. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình Na2S + CaCO3 –to→ Na2CO3 + CaS

Bạn đang xem: Na2S + CaCO3 → Na2CO3 + CaS | Na2S ra Na2CO3

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    Na2S + CaCO3 –to→ Na2CO3 +CaS

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Nung hỗn hợp Na2S với CaCO3 ở 10000C thu được Na2CO3 và CaS.

3. Điều kiện phản ứng

– Nung nóng ở 10000oC

4. Tính chất hóa học

  • Phản ứng với thuốc thử vô cơ

S2- + H2O →  HS + OH

  • Phản ứng oxy hóa khi tiến hành đun nóng Na2S với natri cacbonat với lưu huỳnh dioxit

2Na2S + 3O2 + 2CO2 → 2NA2CO3 + 2SO2

  • Phản ứng oxy hóa cùng với hidro peroxit

Na2S + 4H2O2 →  4H2O + Na2SO4

  • Cho lưu huỳnh phản ứng với natri sunfua tạo thành polysulfides

2Na2S + S8 →  2Na2S5

  • Natri sunfua + HCl sinh ra H2S – một loại khí độc với mùi hôi thối

Na2S + 2HCl →  2NaCl + H2S

5. Cách thực hiện phản ứng

– Nung hỗn hợp Na2S với CaCO3 ở 10000C.

6. Bạn có biết

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Điều kiện để Na2S phản ứng với CaCO3 là

A. điều kiện thường.

B. áp suất cao.

C. Có xúc tác.

D. Nung nóng ở 10000C.

Hướng dẫn giải

Nung hỗn hợp Na2S với CaCO3 ở 10000C thu được Na2CO3 và CaS.

Đáp án D.

Ví dụ 2: Thành phần chủ yếu của đá vôi là

A. CaSO3.  

B. CaSO4.   

C. CaCO3.   

D. CuCO3.

Hướng dẫn giải

Thành phần chủ yếu của đá vôi là CaCO3.

Đáp án C.

Ví dụ 3: Phản ứng hóa học không xảy ra ở cặp chất nào sau?

A. Si và NaOH.   

B. CO2 và NaOH.

C. SiO2 và NaOH.   

D. C và NaOH.

Hướng dẫn giải

C không phản ứng với NaOH.

Đáp án D.

8. Một số phương trình phản ứng hóa học khác của Natri và hợp chất:

Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + SO2↑ + H2O

Na2SO3 + 2HBr → 2NaBr + SO2↑ + H2O

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O

Na2SO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaSO3(↓)

Na2SO3 + Ca(OH)2 → 2NaOH + CaSO3(↓)

Na2SO3 + CaCl2 → 2NaCl + CaSO3(↓)

Na2SO3 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO3(↓)

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Na2S + CaCO3 → Na2CO3 + CaS | Na2S ra Na2CO3
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button