Học TậpLớp 12

MgSO4 + Ba(NO3)2 → BaSO4 ↓ + Mg(NO3)2 | MgSO4 ra Mg(NO3)2

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
MgSO4 + Ba(NO3)2 → BaSO4 ↓ + Mg(NO3)2 | MgSO4 ra Mg(NO3)2

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình MgSO4 + Ba(NO3)2 → BaSO4 ↓ + Mg(NO3)2 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Magie. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình MgSO4 + Ba(NO3)2 → BaSO4 ↓ + Mg(NO3)2

Bạn đang xem: MgSO4 + Ba(NO3)2 → BaSO4 ↓ + Mg(NO3)2 | MgSO4 ra Mg(NO3)2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    MgSO4 + Ba(NO3)2 → BaSO4 ↓ + Mg(NO3)2

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– xuất hiện kết tủa trắng.

3. Điều kiện phản ứng

– Phản ứng xảy ra ở điều kiện thường.

4. Tính chất hóa học

– Mang tính chất hóa học của muối

Tác dụng với dung dịch bazo

MgSO4 + 2KOH → Mg(OH)2 + K2SO4

Tác dụng với muối

MgSO4 + Ba(NO3)2 → Mg(NO3)2 + BaSO4

5. Cách thực hiện phản ứng

– Nhỏ dung dịch bari nitrat vào ống nghiệm chứa MgSO4.

6. Bạn có biết

– phản ứng giữa MgSO4 với Ba(NO3)2 là phản ứng trao đổi.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Hiện tượng xảy ra khi nhỏ Ba(NO3)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch MgSO4 

A. xuất hiện kết tủa trắng.

B. xuất hiện kết tủa trắng sau đó kết tủa tan.

C. xuất hiện kết tủa trắng xanh.

D. xuất hiện kết tủa nâu đỏ.

Hướng dẫn giải:

MgSO4 + Ba(NO3)2 → BaSO4 ↓ + Mg(NO3)2

BaSO4: kết tủa trắng.

Đáp án A.

Ví dụ 2: Phản ứng nào sau đây là phản ứng trao đổi?

A. 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2

B. CaCO3 → CaO + CO2

C. CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

D. MgSO4 + Ba(NO3)2 → BaSO4 ↓ + Mg(NO3)2

Hướng dẫn giải:

MgSO4 + Ba(NO3)2 → BaSO4 ↓ + Mg(NO3)2

là phản ứng trao đổi.

Đáp án D .

Ví dụ 3: Cho dung dịch MgSO4 phản ứng vừa đủ với 100ml Ba(NO3)2 0,1M. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là?

A. 3,81 gam.   

B. 2,33 gam.   

C. 1,48 gam.   

D. 2,80 gam.

Hướng dẫn giải:

MgSO4 + Ba(NO3)2 → BaSO4 ↓ + Mg(NO3)2 | Cân bằng phương trình hóa học

mmuối = 0.01.(233+148)= 3,81 gam.

Đáp án A.

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Magie và hợp chất:

MgSO3 + 2HCOOH → (HCOO)2Mg + SO2↑ + H2O

MgSO3↓ + SO2 + H2O → Mg(HSO3)2 (dd)

MgSO4 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + Na2SO4

MgSO4 + 2KOH → Mg(OH)2 ↓ + K2SO4

MgSO4 + Ba(OH)2 → Mg(OH)2 ↓ + BaSO4 ↓

MgSO4 + Ca(OH)2 → Mg(OH)2 ↓ + CaSO4 ↓

MgSO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + MgCl2

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
MgSO4 + Ba(NO3)2 → BaSO4 ↓ + Mg(NO3)2 | MgSO4 ra Mg(NO3)2
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button