Học TậpLớp 12

Mg(OH)2 + HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O | Mg(OH)2 ra Mg(NO3)2

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Mg(OH)2 + HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O | Mg(OH)2 ra Mg(NO3)2

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình Mg(OH)2 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + 2H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Magie. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình Mg(OH)2 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + 2H2O

Bạn đang xem: Mg(OH)2 + HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O | Mg(OH)2 ra Mg(NO3)2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    Mg(OH)2 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + 2H2O

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Mg(OH)2 tan dần tạo dung dịch.

3. Điều kiện phản ứng

– Phản ứng xảy ra ngay điều kiện thường.

4. Tính chất hóa học

– Mang tính chất hóa học của bazo không tan

Bị phân hủy bởi nhiệt:

Mg(OH)2 to→ H2O + MgO

Tác dụng với axit:

2HNO3 + Mg(OH)2 → 2H2O + Mg(NO3)2

2HCl + Mg(OH)2 → 2H2O + MgCl2

5. Cách thực hiện phản ứng

– Nhỏ từ từ HNO3 vào ống nghiệm chứa Mg(OH)2

6. Bạn có biết

– Các bazơ đều phản ứng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Cho 0,01 mol Mg(OH)2 phản ứng vừa đủ với 100ml HNO3 aM. Giá trị của a là

A. 0,1.   

B. 0,01.   

C. 0,05.   

D. 0,2.

Hướng dẫn giải:

Mg(OH)2 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + 2H2O | Cân bằng phương trình hóa học

a = 0,02 : 0,1 = 0,2M.

Đáp án D.

Ví dụ 2: Cần bao nhiêu ml HNO3 1M để hòa tan hoàn toàn 5,8 gam Mg(OH)2?

A. 100 ml.   

B. 200 ml.   

C. 50 ml.   

D. 150 ml.

Hướng dẫn giải:

Mg(OH)2 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + 2H2O | Cân bằng phương trình hóa học

V = 0,2 : 1 = 0,2 lít = 200ml.

Đáp án B.

Ví dụ 3: Cho 100ml HNO3 0,1M phản ứng vừa đủ với Mg(OH)2 thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan có trong dung dịch X là

A. 0,740g.   

B. 0,475g.   

C. 0,585g.   

D. 0,920g.

Hướng dẫn giải:

Mg(OH)2 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + 2H2O | Cân bằng phương trình hóa học

mmuối = 0,005.148= 0.740 gam.

Đáp án A.

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Magie và hợp chất:

Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

Mg(OH)2 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Mg + 2H2O

Mg(OH)2 + 2HCOOH → (HCOO)2Mg + 2H2O

Mg(HCO3)2 –to→ MgCO3 ↓ + CO2 ↑ + H2O

2KOH + Mg(HCO3)2 → K2CO3 + MgCO3↓ + 2H2O

2NaOH + Mg(HCO3)2 → Na2CO3 + MgCO3↓ + 2H2O

Ca(OH)2 + Mg(HCO3)2 → MgCO3↓ + CaCO3↓ + 2H2O

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Mg(OH)2 + HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O | Mg(OH)2 ra Mg(NO3)2
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button