Học TậpLớp 12

MgCl2 + Ba(OH)2 → Mg(OH)2 ↓ + BaCl2 | MgCl2 ra Mg(OH)2

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
MgCl2 + Ba(OH)2 → Mg(OH)2 ↓ + BaCl2 | MgCl2 ra Mg(OH)2

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình MgCl2 + Ba(OH)2 → Mg(OH)2 ↓ + BaCl2 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Magie. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình MgCl2 + Ba(OH)2 → Mg(OH)2 ↓ + BaCl2

Bạn đang xem: MgCl2 + Ba(OH)2 → Mg(OH)2 ↓ + BaCl2 | MgCl2 ra Mg(OH)2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    MgCl2 + Ba(OH)2 → Mg(OH)2 ↓ + BaCl2

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– xuất hiện kết tủa trắng.

3. Điều kiện phản ứng

– Phản ứng xảy ra ở điều kiện thường.

4. Tính chất hóa học

– Mang tính chất hóa học của muối:

Tác dụng với muối

MgCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl + Mg(NO3)2

Tác dụng với dung dịch bazo:

MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaCl

5. Cách thực hiện phản ứng

– Nhỏ Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa MgCl2.

6. Bạn có biết

– Các dung dịch muối của Mg có thể phản ứng với dung dịch kiềm để thu được kết tủa Mg(OH)2.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Hiện tượng xảy ra khi cho Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa MgCl2 

A. xuất hiện kết tủa trắng.

B. xuất hiện kết tủa trắng sau đó kết tủa tan.

C. xuất hiện kết tủa trắng xanh.

D. xuất hiện kết tủa nâu đỏ.

Hướng dẫn giải:

MgCl2 + Ba(OH)2 → Mg(OH)2 ↓ + BaCl2

Mg(OH)2, kết tủa trắng.

Đáp án A.

Ví dụ 2: Dung dịch MgCl2 không phản ứng với chất nào sau ở điều kiện thường?

A. KOH.   

B. Dd Ca(OH)2.   

C. NaOH.   

D. Cu(OH)2.

Hướng dẫn giải:

dung dịch MgCl2 không phản ứng với Cu(OH)2.

Đáp án D .

Ví dụ 3: Cho dung dịch MgCl2 phản ứng vừa đủ với 100ml Ba(OH)2 aM thu được 0,58 gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 0,1.   

B. 0,2.   

C. 0,5.   

D. 0,01.

Hướng dẫn giải:

MgCl2 + Ba(OH)2 → Mg(OH)2 ↓ + BaCl2 | Cân bằng phương trình hóa học

a = 0,01 : 0,1 = 0,1.

Đáp án A.

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Magie và hợp chất:

MgCl2 + Ca(OH)2 → Mg(OH)2 ↓ + CaCl2

MgCl2 + Na2CO3 → MgCO3 ↓ + 2NaCl

MgCl2 + K2CO3 → MgCO3 ↓ + 2KCl

MgCl2 + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2AgCl ↓

MgCl2 + 2NH3 + 2H2O → Mg(OH)2 ↓ + 2NH4Cl

MgCO3 –to→ MgO + CO2 ↑

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 ↑ + H2O

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
MgCl2 + Ba(OH)2 → Mg(OH)2 ↓ + BaCl2 | MgCl2 ra Mg(OH)2
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *