Học TậpLớp 12

Mg + ZnCl2 → MgCl2 + Zn | Mg ra MgCl2

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Mg + ZnCl2 → MgCl2 + Zn | Mg ra MgCl2

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình Mg + ZnCl2 → MgCl2 + Zn gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Magie. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình Mg + ZnCl2 → MgCl2 + Zn

Bạn đang xem: Mg + ZnCl2 → MgCl2 + Zn | Mg ra MgCl2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    Mg + ZnCl2 → MgCl2 + Zn

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

Kim loại Mg tan dần tạo thành dung dịch không màu và có chất rắn màu xám xuất hiện.

3. Điều kiện phản ứng

Không điều kiện

4. Tính chất hóa học

– Magie là chất khử mạnh:

Mg → Mg2+ + 2e

a. Tác dụng với phi kim

Tính chất hóa học của Magie (Mg) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng

Lưu ý:

– Do Mg có ái lực lớn với oxi: 2Mg + CO2 → MgO. Vì vậy không dùng tuyết cacbonic để dập tắt đám cháy Mg.

b. Tác dụng với axit

– Với dung dịch HCl và H2SO4 loãng:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

– Với dung dịch HNO3:

4Mg + 10 HNO3 → 4 Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3 H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

Cho kim loại Mg tác dụng với dung dịch kẽm clorua

6. Bạn có biết

Mg tham gia phản ứng với muối của các dung dịch đứng sau nó trong dãy hoạt động hóa học như Cu2+; Pb2+;….

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Cho m g Mg tác dụng với dung dịch kem clorua thu được 9,75 g chì. Giá trị của m là:

A. 3,6g    

B. 1,2 g    

C. 2,4 g    

D. 0,36g

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Mg + ZnCl2 → MgCl2 + Zn

nZn = nMg = 0,15 mol ⇒ mMg = 0,15.24 = 3,6 g

Ví dụ 2: Ngâm một thanh kim loại Mg có khối lượng 10gam trong 250 gam dung dịch ZnCl2 4%. Khi lấy vật ra khỏi dd thì khối lượng dung dịch ZnCl2 giảm 0,76 gam. Khối lựợng của thanh kim loại sau phản ứng là?

A. 10,76 g    

B. 10,26 g    

C. 11,5 g    

D. 17,6 g

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

m kim loại + mdd = m’kim loạị sau + m’dd sau

→ m’kim loạị – m kim loại = mdd – m’dd = 0,76 gam

→ Khối lượng dung dịch giảm đi chính là khối lượng tăng lên của thanh kim loại

Khối lựợng của thanh kim loại sau phản ứng là: 10 + 0,76 = 10,76 gam

Ví dụ 3: Cho Mg tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch ZnCl2 thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với AgNO3 dư thu được 26,85 g kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch ZnCl2 tham gia phản ứng là:

A. 0,75M    

B. 0,5 M    

C. 0,25 M    

D. 0,1 M

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Mg + ZnCl2 → MgCl2 + Zn

nZnCl2 = nAgCl/2 = 0,15/2 = 0,075 mol ⇒ CM(ZnCl2) = 0,075/0,1 = 0,75 M

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Magie và hợp chất:

2Mg + SO2 → 2MgO + S

2Mg + CO2 → 2MgO + C

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

MgO + 2HBr → MgBr2 + H2O

MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

MgO + 2CH3COOH → (CH3COO)2Mg + H2O

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Mg + ZnCl2 → MgCl2 + Zn | Mg ra MgCl2
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button