Học TậpLớp 12

Mg + PbSO4 → MgSO4 + Pb | Mg ra MgSO4

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Mg + PbSO4 → MgSO4 + Pb | Mg ra MgSO4

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình Mg + PbSO4 → MgSO4 + Pb gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Magie. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình Mg + PbSO4 → MgSO4 + Pb

Bạn đang xem: Mg + PbSO4 → MgSO4 + Pb | Mg ra MgSO4

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    Mg + PbSO4 → MgSO4 + Pb

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

Kim loại Mg tan dần tạo thành dung dịch không màu và có chất rắn màu xám trắng xuất hiện.

3. Điều kiện phản ứng

Không điều kiện

4. Tính chất hóa học

– Magie là chất khử mạnh:

Mg → Mg2+ + 2e

a. Tác dụng với phi kim

Tính chất hóa học của Magie (Mg) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng

Lưu ý:

– Do Mg có ái lực lớn với oxi: 2Mg + CO2 → MgO. Vì vậy không dùng tuyết cacbonic để dập tắt đám cháy Mg.

b. Tác dụng với axit

– Với dung dịch HCl và H2SO4 loãng:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

– Với dung dịch HNO3:

4Mg + 10 HNO3 → 4 Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3 H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

Cho kim loại Mg tác dụng với dung dịch chì(II)sunfat

6. Bạn có biết

Mg tham gia phản ứng với muối của các dung dịch đứng sau nó trong dãy hoạt động hóa học như Cu2+; Pb2+;….

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Ngâm một thanh Mg sạch trong 200ml dung dịch PbSO4 0,1M. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy thanh Mg ra khỏi dung dịch rửa sạch nhẹ bằng nước cất và sấy khô rồi đem cân thấy khối lượng đinh sắt tăng m gam so với ban đầu. Giá trị của m là

A. 1,2 g    

B. 1,83 g    

C. 0,8 g    

D. 2,4 g

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Mg + PbSO4 → MgSO4 + Pb

Theo bài ta có:n Mg = nPb = 0,01 mol

Theo PTHH ta có:

⇒ mMg = 0,01.24 = 0,24g

⇒ mPb = 0,01. 207 = 2,07 g

⇔ mtăng = 2,07 – 0,24 = 1,83g

⇒ mFe tăng = 1,2 gam

Ví dụ 2: Ngâm một thanh Mg sạch trong 200ml dung dịch PbSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy thanh Mg ra khỏi dung dịch rửa sạch nhẹ bằng nước cất và sấy khô rồi đem cân thấy khối lượng đinh sắt tăng 1,83 gam so với ban đầu. Nồng độ mol của dung dịch PbSO4 đã dùng là giá trị nào dưới đây?

A.0,05M    

B.0,0625M.    

C.0,50M.    

D.0,625M

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Phản ứng oxi hóa với đồng là chất oxi hóa Fe là chất khử

Mg0 → Mg+2 + 2e

Pb+2 + 2e → Pb0

⇒nPb = nMg = x

Ta có mKL↑= mPb – mMg = 207x – 24x= 1,83 gam

⇒x = 0,01 mol

Nồng độ của CuSO4 : CM = 0,01/0,2 = 0,05M

Ví dụ 3: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe tác dụng với dung dịch Y chứa CuSO4 và PbSO4 đến khi phản ứng xong, thu được chất rắn T gồm 3 kim loại. Chất chắc chắn phản ứng hết là

A. Fe, CuSO4 và PbSO4.    

B. Mg, Fe và CuSO4.

C. Mg, CuSO4 và PbSO4.    

D. Mg, Fe và PbSO4

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Chỉ có Mg tham gia phản ứng hết với dung dịch Y khi đó phản ứng xảy ra là

Mg + PbSO4 → MgSO4 + Pb

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Magie và hợp chất:

Mg + Pb(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Pb

Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag

Mg + ZnSO4 → MgSO4 + Zn

Mg + Zn(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Zn

Mg + ZnCl2 → MgCl2 + Zn

2Mg + SO2 → 2MgO + S

2Mg + CO2 → 2MgO + C

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Mg + PbSO4 → MgSO4 + Pb | Mg ra MgSO4
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button