Học TậpLớp 12

Mg + O2 → MgO | Mg ra MgO

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Mg + O2 → MgO | Mg ra MgO

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình 2Mg + O2 → 2MgO gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Magie. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình 2Mg + O2 → 2MgO

Bạn đang xem: Mg + O2 → MgO | Mg ra MgO

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    2Mg + O2 → 2MgO

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

Magie cháy sáng trong không khí tạo muối màu trắng.

3. Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ 650o C -700o C

4. Tính chất hóa học

– Magie là chất khử mạnh:

Mg → Mg2+ + 2e

a. Tác dụng với phi kim

Tính chất hóa học của Magie (Mg) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng

Lưu ý:

– Do Mg có ái lực lớn với oxi: 2Mg + CO2 → MgO. Vì vậy không dùng tuyết cacbonic để dập tắt đám cháy Mg.

b. Tác dụng với axit

– Với dung dịch HCl và H2SO4 loãng:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

– Với dung dịch HNO3:

4Mg + 10 HNO3 → 4 Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3 H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

Cho magie tác dụng với không khí nung nóng thu được magieoxit.

6. Bạn có biết

Mg là kim loại có tính khử mạnh nên dễ dàng tham gia phản ứng với các chất có tính oxi hóa mạnh như O2; Cl2 

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Mg và Al cần vừa đủ 2,8 lít khí O2 (đktc), thu được 9,1 gam hỗn hợp 2 oxit. Giá trị của m:

A. 3,9 g    

B. 6,7 g   

C. 7,1 g   

D. 5,1 g

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

nO2 = 0,125 mol ⇒ mO2 = 32.0,125 = 4 gam

mX + mO2 = moxit ⇒ mX = 9,1 – 4 = 5,1 (gam)

Ví dụ 2: Đốt cháy kim loại 1,2 g M trong oxi thu được oxit kim loại. Oxit kim loại tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch HCl 1 M. Kim loại M là:

A. Mg    

B. Cr    

C. Fe    

D. Al

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Phương trinh phản ứng : M + O2 → M2On

M2On + 2nHCL → 2MCln + nH2O

M = 2Mg  +  O2 →  2MgO | Cân bằng phương trình hóa học ⇒ M là Mg

Ví dụ 3: Khi cho Mg tác dụng với oxi dư thu được oxit kim loại. Mg trong phản ứng đóng vai trò là chất gì?

A. Chất khử    

B. Chất oxi hóa

C. Chất xúc tác    

D. Chất môi trường

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Phương trình phản ứng: 2Mg + O2 → 2MgO

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Magie và hợp chất:

Mg + Cl2 → MgCl2

Mg + Br2 → MgBr2

Mg + I2 → MgI2

Mg + S → MgS

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

3Mg + 2H3PO4 → Mg3(PO4)2 + 3H2

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Mg + O2 → MgO | Mg ra MgO
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button