Học TậpLớp 12

Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO2 + H2O | Mg ra Mg(NO3)2

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO2 + H2O | Mg ra Mg(NO3)2

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình Mg + 4HNO3 → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Magie. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình Mg + 4HNO3 → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Bạn đang xem: Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO2 + H2O | Mg ra Mg(NO3)2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    Mg + 4HNO3 → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

Kim loại tan dần tạo thành dung dịch không màu và khí màu nâu đỏ thoát ra.

3. Điều kiện phản ứng

Dung dịch HNO3.

4. Tính chất hóa học

– Magie là chất khử mạnh:

Mg → Mg2+ + 2e

a. Tác dụng với phi kim

Tính chất hóa học của Magie (Mg) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng

Lưu ý:

– Do Mg có ái lực lớn với oxi: 2Mg + CO2 → MgO. Vì vậy không dùng tuyết cacbonic để dập tắt đám cháy Mg.

b. Tác dụng với axit

– Với dung dịch HCl và H2SO4 loãng:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

– Với dung dịch HNO3:

4Mg + 10 HNO3 → 4 Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3 H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

Cho kim loại magie tác dụng với dung dịch axit nitric

6. Bạn có biết

Các kim loại mạnh như Mg, Al,….: kim loại mạnh thì có tính khử mạnh, nên có khả năng khử N+5 trong HNO3 xuống tận N-3, N+0, N+1 tương ứng trong NH4+, N2, N2O…

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Cho phản ứng sau: Mg + 4HNO3 → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O. Tổng hệ số cân bằng của phản ứng trên:

A. 8    

B. 9    

C. 10    

D. 12

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Mg + 4HNO3 → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Ví dụ 2: Cho kim loại magie tác dụng với HNO3. Mg đóng vai trò là chất gì?

A. Khử    

B. oxi hóa

C. vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa    

D. môi trường.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Mg + 4HNO3 → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Mg0 – 2e → Mg+3

Ví dụ 3: Cho Mg tác dụng với dung dịch axit nitric thấy thoát ra khí có màu nâu đỏ. Phương trình phản ứng xảy ra là:

A. Mg + 4HNO3 → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

B. 3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

C. 5Mg + 12HNO3 → 5Mg(NO3)2 + N2 + 6H2O

D. Mg + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Magie và hợp chất:

4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

5Mg + 12HNO3 → 5Mg(NO3)2 + N2 + 6H2O

4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + N2O + 5H2O

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

3Mg + 4H2SO4 → 3MgSO4 + S + 4H2O

4Mg + 5H2SO4 → 4MgSO4 + H2S + 4H2O

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO2 + H2O | Mg ra Mg(NO3)2
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button