Học TậpLớp 12

Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 + H2O | Mg ra Mg(NO3)2

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 + H2O | Mg ra Mg(NO3)2

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình 5Mg + 12HNO3 → 5Mg(NO3)2 + N2 + 6H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Magie. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình 5Mg + 12HNO3 → 5Mg(NO3)2 + N2 + 6H2O

Bạn đang xem: Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 + H2O | Mg ra Mg(NO3)2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    5Mg + 12HNO3 → 5Mg(NO3)2 + N2 + 6H2O

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

Kim loại tan dần tạo thành dung dịch không màu và khí không màu thoát ra.

3. Điều kiện phản ứng

Dung dịch HNO3 loãng dư.

4. Tính chất hóa học

– Magie là chất khử mạnh:

Mg → Mg2+ + 2e

a. Tác dụng với phi kim

Tính chất hóa học của Magie (Mg) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng

Lưu ý:

– Do Mg có ái lực lớn với oxi: 2Mg + CO2 → MgO. Vì vậy không dùng tuyết cacbonic để dập tắt đám cháy Mg.

b. Tác dụng với axit

– Với dung dịch HCl và H2SO4 loãng:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

– Với dung dịch HNO3:

4Mg + 10 HNO3 → 4 Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3 H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

Cho kim loại sắt tác dụng với dung dịch axit nitric loãng

6. Bạn có biết

Mg tác dụng với axit HNO3 có thể tạo ra sản phẩm khử là khí NO2; NH3NO3; NO;… Trong đó chỉ có sản phẩm khử là muối amoni ở dạng dung dịch không phải dạng khí.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Cho Mg tác dụng với dung dịch axit nitric loãng thu được chất khí không màu nhẹ hơn không khí. Phương trình hóa học xảy ra là:

A. Mg + 4HNO3 → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

B. 3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

C. 5Mg + 12HNO3 → 5Mg(NO3)2 + N2 + 6H2O

D. 4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Khí không màu là sản phẩm khử của HNO3 có N2 và N2O Trong đó, MN2 < M kk

Ví dụ 2: Cho phản ứng sau: Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2+ H2O Hệ số tối giản của HNO3 trong phản ứng trên là:

A. 18    

B. 12     

C. 36    

D. 32

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

5Mg + 12HNO3 → 5Mg(NO3)2 + N2 + 6H2O

Ví dụ 3: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Mg, Al, Fe và Cu trong dung dịch HNO3 (loãng dư) thu được dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X được kết tủa Y. Số kết tủa trong Y là

A. 3    

B. 2    

C. 1    

D. 4

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Các kết tủa trong Y là: Mg(OH)2; Fe(OH)3; Cu(OH)2

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Magie và hợp chất:

4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + N2O + 5H2O

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

3Mg + 4H2SO4 → 3MgSO4 + S + 4H2O

4Mg + 5H2SO4 → 4MgSO4 + H2S + 4H2O

Mg + 2CH3COOH → (CH3COO)2Mg + H2

Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 + H2O | Mg ra Mg(NO3)2
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button