Học TậpLớp 12

Mg + HCl → MgCl2 + H2 | Mg ra MgCl2

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Mg + HCl → MgCl2 + H2 | Mg ra MgCl2

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Magie. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Bạn đang xem: Mg + HCl → MgCl2 + H2 | Mg ra MgCl2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

Magie tan trong dung dịch HCl tạo dung dịch không màu.

3. Điều kiện phản ứng

Không điều kiện

4. Tính chất hóa học

– Magie là chất khử mạnh:

Mg → Mg2+ + 2e

a. Tác dụng với phi kim

Tính chất hóa học của Magie (Mg) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng

Lưu ý:

– Do Mg có ái lực lớn với oxi: 2Mg + CO2 → MgO. Vì vậy không dùng tuyết cacbonic để dập tắt đám cháy Mg.

b. Tác dụng với axit

– Với dung dịch HCl và H2SO4 loãng:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

– Với dung dịch HNO3:

4Mg + 10 HNO3 → 4 Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3 H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

Cho magie tác dụng với dung dịch HCl thu được muối và khí không màu thoát ra.

6. Bạn có biết

Mg dễ tham gia phản ứng với các dung dịch axit không có tính oxi hóa tạo muối và khí hidro thoát ra.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 ?

A. Fe, Ni, Ag    

B. Zn, Cu, Mg

C. Cu, Na, Ba    

D. Cr, Fe, Al

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

Fe + 2HCl →FeCl2 + H2

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Cr + 2AgNO3 → Cr(NO3)2 + 2Ag

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag

Ví dụ 2: Hòa tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo thành trong dung dịch là

A. 35,7 gam    

B. 36,7 gam    

C. 53,7gam    

D. 63,7 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nCl- = nHCl = 2nH2 = 0,6 mol.

Ta có: mmuối = mKL + 35,5. nCl-

⇒ mmuối = 36,7 gam.

Ví dụ 3: Cấu hình e nào dưới đây đúng với Mg

A. 1s22s22p63s2    

B. 1s22s22p63s23p2

C. 1s22s22p6    

D. 1s22s22p63s23p3

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Magie và hợp chất:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

3Mg + 2H3PO4 → Mg3(PO4)2 + 3H2

Mg + 4HNO3 → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

5Mg + 12HNO3 → 5Mg(NO3)2 + N2 + 6H2O

4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + N2O + 5H2O

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Mg + HCl → MgCl2 + H2 | Mg ra MgCl2
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button