Học TậpLớp 12

Mg + H2SO4 → MgSO4 + SO2 + H2O | Mg ra MgSO4

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Mg + H2SO4 → MgSO4 + SO2 + H2O | Mg ra MgSO4

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Magie. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

Bạn đang xem: Mg + H2SO4 → MgSO4 + SO2 + H2O | Mg ra MgSO4

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

Kim loại tan dần tạo thành dung dịch không màu và khí không màu mùi hắc thoát ra.>

3. Điều kiện phản ứng

Dung dịch H2SO4 đặc.

4. Tính chất hóa học

– Magie là chất khử mạnh:

Mg → Mg2+ + 2e

a. Tác dụng với phi kim

Tính chất hóa học của Magie (Mg) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng

Lưu ý:

– Do Mg có ái lực lớn với oxi: 2Mg + CO2 → MgO. Vì vậy không dùng tuyết cacbonic để dập tắt đám cháy Mg.

b. Tác dụng với axit

– Với dung dịch HCl và H2SO4 loãng:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

– Với dung dịch HNO3:

4Mg + 10 HNO3 → 4 Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3 H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

Cho kim loại sắt tác dụng với dung dịch axit sunfric đặc nóng

6. Bạn có biết

Mg phản ứng với H2SO4 đặc có thể sinh ra sản phẩm khử là SO2 ;H2S và S.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Cho phương trình hóa học sau: Mg + H2SO4 → MgSO4 + SO2 + H2O

Tổng hệ số tối giản của phương trình trên:

A. 6    

B.7    

C. 8    

D. 9

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Phương trình phản ứng: Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

Ví dụ 2: Cho các chất sau: Fe, Mg; FeSO4; Al; Ag; BaCl2 tác dụng với H3SO4 đặc nguội. Số phản ứng xảy ra là:

A. 1    

B. 2    

C. 3    

D. 4

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Fe; Al thụ động trong H2SO4 đặc nguội.

Phương trình phản ứng: Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

2FeSO4 + 2H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O

BaCl2 + 2H2SO4 → BaSO4 + HCl

Ví dụ 3:Cho 4,8 g Mg tác dụng với dung dịch axit sunfuric đặc nóng thu được V lít khí SO2 điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của V là:

A. 2,24 lít    

B. 4,48 lít    

C. 1,12 lít    

D. 5,6 lít

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nSO2 = nMg = 0,2 mol ⇒ V = 22,4 lít

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Magie và hợp chất:

3Mg + 4H2SO4 → 3MgSO4 + S + 4H2O

4Mg + 5H2SO4 → 4MgSO4 + H2S + 4H2O

Mg + 2CH3COOH → (CH3COO)2Mg + H2

Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2

Mg + 2FeCl3 → MgCl2 + 2FeCl2

Mg + 2Fe(NO3)3 → Mg(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

Mg + 2Fe2(SO4)3 → MgSO4 + 2FeSO4

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Mg + H2SO4 → MgSO4 + SO2 + H2O | Mg ra MgSO4
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button