Học TậpLớp 12

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2S + H2O | Mg ra MgSO4

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2S + H2O | Mg ra MgSO4

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình 4Mg + 5H2SO4 → 4MgSO4 + H2S + 4H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Magie. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình 4Mg + 5H2SO4 → 4MgSO4 + H2S + 4H2O

Bạn đang xem: Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2S + H2O | Mg ra MgSO4

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    4Mg + 5H2SO4 → 4MgSO4 + H2S + 4H2O

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

Kim loại tan dần tạo thành dung dịch không màu và có khí không màu mùi trứng thối thoát ra.

3. Điều kiện phản ứng

Dung dịch H2SO4 đặc

4. Tính chất hóa học

– Magie là chất khử mạnh:

Mg → Mg2+ + 2e

a. Tác dụng với phi kim

Tính chất hóa học của Magie (Mg) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng

Lưu ý:

– Do Mg có ái lực lớn với oxi: 2Mg + CO2 → MgO. Vì vậy không dùng tuyết cacbonic để dập tắt đám cháy Mg.

b. Tác dụng với axit

– Với dung dịch HCl và H2SO4 loãng:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

– Với dung dịch HNO3:

4Mg + 10 HNO3 → 4 Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3 H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

Cho kim loại Mg tác dụng với dung dịch axit sunfric đặc.

6. Bạn có biết

Khi cho Mg tác dụng với axit sunfuric đặc nóng có thể tạo ra sản phẩm khử là khí SO2; H2S và S.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Cho phản ứng sau: Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2S + H2O

Hệ số tối giản của H2SO4 trong phương trình trên là:

A. 4    

B. 5    

C. 6    

D. 7

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

4Mg +5H2SO4 → 4MgSO4 + H2S + 4H2O

Ví dụ 2: Cho kim loại Mg tác dụng với axit sunfuric đặc nóng thấy thoát ra khí không màu mùi trứng thối. Sản phẩm khử của axit sunfuric là:

A. S    

B. SO2    

C. H2S    

D. SO3

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

4Mg +5H2SO4 → 4MgSO4 + H2S + 4H2O

Ví dụ 3: Khi cho Mg tác dụng với axit sunfuric đặc nóng thu được muối X và khí không màu có mùi trứng thối. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 2,33 g kết tủa.Khối lượng Mg tham gia phản ứng là

A. 1,2 g    

B. 0,12 g    

C. 2,4 g    

D. 0,24 g

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Phương trình phản ứng: 4Mg +5H2SO4 → 4MgSO4 + H2S + 4H2O

MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4

nMg = nBaSO4 = 0,01 mol ⇒ mMg = 0,24 g

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Magie và hợp chất:

Mg + 2CH3COOH → (CH3COO)2Mg + H2

Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2

Mg + 2FeCl3 → MgCl2 + 2FeCl2

Mg + 2Fe(NO3)3 → Mg(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

Mg + 2Fe2(SO4)3 → MgSO4 + 2FeSO4

3Mg + 2Fe2(SO4)3 → 3MgSO4 + 2Fe

3Mg + 2Fe(NO3)3 → 3Mg(NO3)2 + 2Fe

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2S + H2O | Mg ra MgSO4
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button