Học TậpLớp 12

Mg + Cu(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Cu | Mg ra Mg(NO3)2

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Mg + Cu(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Cu | Mg ra Mg(NO3)2

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình Mg + Cu(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Cu gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Magie. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình Mg + Cu(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Cu

Bạn đang xem: Mg + Cu(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Cu | Mg ra Mg(NO3)2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    Mg + Cu(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Cu

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

Kim loại Mg tan dần tạo thành dung dịch không màu và có chất rắn màu đỏ xuất hiện.

3. Điều kiện phản ứng

Không điều kiện

4. Tính chất hóa học

– Magie là chất khử mạnh:

Mg → Mg2+ + 2e

a. Tác dụng với phi kim

Tính chất hóa học của Magie (Mg) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng

Lưu ý:

– Do Mg có ái lực lớn với oxi: 2Mg + CO2 → MgO. Vì vậy không dùng tuyết cacbonic để dập tắt đám cháy Mg.

b. Tác dụng với axit

– Với dung dịch HCl và H2SO4 loãng:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

– Với dung dịch HNO3:

4Mg + 10 HNO3 → 4 Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3 H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

Cho kim loại Mg tác dụng với dung dịch đồng(II)nitrat

6. Bạn có biết

Mg tham gia phản ứng với muối của các dung dịch đứng sau nó trong dãy hoạt động hóa học như Cu2+; Pb2+

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Nhúng một thanh kim loại Mg sạch vào dung dịch Cu(NO3)2. Sau một thời gian lấy thanh Mg ra, làm khô, thấy khối lượng thanh Mg tăng 1 gam. Khối lượng Mg đã phản ứng là

A. 3,5 gam.    

B. 2,8 gam.    

C. 1,2 gam.    

D. 0,6 gam..

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Mg + Cu(NO3)2 →Mg(NO3)2 + Cu

24———————————–64 ⇒ M tăng = 40 g

⇒ n tăng = 1/40 = 0,025 mol ⇒nMg = 0,025 mol ⇒ mMg = 0,025 .24 = 0,6 g

Ví dụ 2: Cho hỗn hợp X gồm Al, Mg, Fe tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch Z chứa 2 muối. Các muối trong Z là

A. Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2.    

B. Mg(NO3)2 và Fe(NO3)2.

C. Al(NO3)3 và Cu(NO3)2.    

D. Al(NO3)3 và Mg(NO3)2.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Để thu được dung dịch Z chỉ gồm 2 muối thì chỉ xảy ra 2 phản ứng:

Mg + Cu(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Cu

2Al + 3Cu(NO3)2→ 2Al(NO3)3 + 3Cu

Ví dụ 3: Hoà tan hoàn toàn 2,4 gam bột Mg vào dung dịch Cu(NO3)2lấy dư, khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng có khối lượng là

A. 6,4 gam.    

B. 3,2 gam.    

C. 8,6 gam.    

D. 5,4 gam.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Mg + Cu(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Cu

nCu = nMg = 0,1 mol ⇒ mCu = 0,1.64 = 6,4 g

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Magie và hợp chất:

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu

Mg + PbSO4 → MgSO4 + Pb

Mg + Pb(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Pb

Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag

Mg + ZnSO4 → MgSO4 + Zn

Mg + Zn(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Zn

Mg + ZnCl2 → MgCl2 + Zn

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Mg + Cu(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Cu | Mg ra Mg(NO3)2
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button