Học TậpLớp 12

Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu | Mg ra MgCl2

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu | Mg ra MgCl2

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Magie. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu

Bạn đang xem: Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu | Mg ra MgCl2

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

Kim loại Mg tan dần tạo thành dung dịch không màu và có chất rắn màu đỏ xuất hiện.

3. Điều kiện phản ứng

Không điều kiện

4. Tính chất hóa học

– Magie là chất khử mạnh:

Mg → Mg2+ + 2e

a. Tác dụng với phi kim

Tính chất hóa học của Magie (Mg) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng

Lưu ý:

– Do Mg có ái lực lớn với oxi: 2Mg + CO2 → MgO. Vì vậy không dùng tuyết cacbonic để dập tắt đám cháy Mg.

b. Tác dụng với axit

– Với dung dịch HCl và H2SO4 loãng:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

– Với dung dịch HNO3:

4Mg + 10 HNO3 → 4 Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3 H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

Cho kim loại Mg tác dụng với dung dịch đồng(II)clorua

6. Bạn có biết

Mg tham gia phản ứng với muối của các dung dịch đứng sau nó trong dãy hoạt động hóa học như Cu2+; Pb2+;….

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Cho m gam Mg vào 100 ml dung dịch A chứa ZnCl2 và CuCl2, phản ứng hoàn toàn cho ra dung dịch B chứa 2 ion kim loại và một chất rắn D nặng 1,93 gam. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư còn lại một chất rắn E không tan nặng 1,28 gam. Giá trị của m là:

A. 0,24 gam    

B. 0,48 gam    

C. 0,12 gam    

D. 0,72 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu

Mg + ZnCl2 → MgCl2 + Zn

Theo bài ta suy ra: Mg tan hết, CuCl2 phản ứng hết, ZnCl2 còn dư.

⇒ mCu = mEkhôngtan = 1,28g ⇒ nCu = 1,28/64 = 0,02 mol

⇒mZn = mD – mCu = 1,93 – 1,28 = 0,65g ⇒ nZn = 0,65/65 = 0,01 mol

⇒ nMg = nZn + nCu = 0,03 mol ⇒ mMg = 0,03.24 = 0,72g

Ví dụ 2: Ngâm một kim loại Mg trong dung dịch CuCl2. Nếu biết khối lượng đồng bám trên thanh Mg là 9,6 gam thì khối lượng lá sắt sau ngâm tăng thêm bao nhiêu gam so với ban đầu?

A. 5,6 gam.    

B. 6 gam.    

C. 2,4 gam.    

D. 12 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu

24 ————————–64 => M tăng = 64-24 = 40 g/mol

⇒ ntăng = n Cu = 9,6/64 = 0,15 mol ⇒ m tăng = 0,15 . 40 = 6 gam

Ví dụ 3: Cho hỗn hợp Zn, Mg và Ag vào dung dịch CuCl2, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp ba kim loại. Ba kim loại đó là:

A. Mg, Cu và Ag    

B. Zn, Mg và Ag

C. Zn, Mg và Cu    

D. Zn, Ag và Cu

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Phương trình phản ứng: Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Magie và hợp chất:

Mg + Cu(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Cu

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu

Mg + PbSO4 → MgSO4 + Pb

Mg + Pb(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Pb

Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag

Mg + ZnSO4 → MgSO4 + Zn

Mg + Zn(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Zn

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu | Mg ra MgCl2
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *