Học TậpLớp 12

Mg + CH3COOH → (CH3COO)2Mg + H2 | Mg ra (CH3COO)2Mg

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Mg + CH3COOH → (CH3COO)2Mg + H2 | Mg ra (CH3COO)2Mg

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình Mg + 2CH3COOH → (CH3COO)2Mg + H2 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Magie. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình Mg + 2CH3COOH → (CH3COO)2Mg + H2

Bạn đang xem: Mg + CH3COOH → (CH3COO)2Mg + H2 | Mg ra (CH3COO)2Mg

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    Mg + 2CH3COOH → (CH3COO)2Mg + H2

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

Kim loại tan dần tạo thành dung dịch màu không màu và có khí không màu thoát ra.

3. Điều kiện phản ứng

Không điều kiện

4. Tính chất hóa học

– Magie là chất khử mạnh:

Mg → Mg2+ + 2e

a. Tác dụng với phi kim

Tính chất hóa học của Magie (Mg) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng

Lưu ý:

– Do Mg có ái lực lớn với oxi: 2Mg + CO2 → MgO. Vì vậy không dùng tuyết cacbonic để dập tắt đám cháy Mg.

b. Tác dụng với axit

– Với dung dịch HCl và H2SO4 loãng:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

– Với dung dịch HNO3:

4Mg + 10 HNO3 → 4 Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3 H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

Cho kim loại Mg tác dụng với dung dịch axit axetic

6. Bạn có biết

Mg là kim loại mạnh nên có thể phản ứng với các axit có tính axit yếu.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Cho các chất sau: KHCO3, NaClO, CH3OH, Mg, Cu(OH)2, dung dịch Br2, CaCO3, C2H2. Số chất phản ứng axit axetic là:

A. 6    

B. 7    

C. 5    

D. 8

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

CH3COOH + KHCO3 → H2O + CO2 + CH3COOK

CH3COOH + NaClO → CH3COONa + HClO

CH3COOH + CH3OH ⇌ H2O + CH3COOCH3

2CH3COOH + Mg → H2 + Mg(CH3COO)2

2CH3COOH + Cu(OH)2 → 2H2O + (CH3COO)2Cu

CaCO3 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca + H2O + CO2

C2H2 + CH3COOH → CH3COOCHCH2

Ví dụ 2: Cho Mg tác dụng với dung dịch axit axetic thu được 2,24 lít khí (đktc). Khối lượng của muối thu được là

A. 1,42 g    

B. 0,71g    

C. 14,2 g    

D. 7,1 g

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

2CH3COOH + Mg → H2 + Mg(CH3COO)2

nmuối = nH2 = 0,01 mol ⇒ m muối = 0,01.142 = 1,42 g

Ví dụ 3: Khi cho axit axetic tác dụng với kim loại magie có hiện tượng gi xảy ra?

A. Có khí H2 thoát ra    

B. Có hiện tượng kết tủa đen

C. tạo thành dung dịch màu xanh lam    

D. có khí mùi khai thoát ra.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Phương trình hóa học: 2CH3COOH + Mg → H + Mg(CH3COO)2

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Magie và hợp chất:

Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2

Mg + 2FeCl3 → MgCl2 + 2FeCl2

Mg + 2Fe(NO3)3 → Mg(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

Mg + 2Fe2(SO4)3 → MgSO4 + 2FeSO4

3Mg + 2Fe2(SO4)3 → 3MgSO4 + 2Fe

3Mg + 2Fe(NO3)3 → 3Mg(NO3)2 + 2Fe

3Mg + 2FeCl3 → 3MgCl2 + 2Fe

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Mg + CH3COOH → (CH3COO)2Mg + H2 | Mg ra (CH3COO)2Mg
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button