Học TậpLớp 10

Lý thuyết GDQP 10 Bài 3 (Cánh diều 2024): Đội ngũ tiểu đội | Lý thuyết Giáo dục quốc phòng 10

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Lý thuyết GDQP 10 Bài 3 (Cánh diều 2024): Đội ngũ tiểu đội | Lý thuyết Giáo dục quốc phòng 10

Với tóm tắt lý thuyết giáo dục quốc phòng – an ninh lớp 10 Bài 3: Đội ngũ tiểu đội sách Cánh diều hay, chi tiết cùng với 15 câu trắc nghiệm chọn lọc có đáp án giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn GDQP 10.

Giáo dục quốc phòng 10 Bài 3: Đội ngũ tiểu đội

Bạn đang xem: Lý thuyết GDQP 10 Bài 3 (Cánh diều 2024): Đội ngũ tiểu đội | Lý thuyết Giáo dục quốc phòng 10

A. Lý thuyết GDQP 10 Bài 3: Đội ngũ tiểu đội

I. Đội hình tiểu đội hàng ngang

1. Ý nghĩa

– Thường dùng trong học tập, hạ đạt mệnh lệnh, khi sinh hoạt, kiểm tra, điểm nghiệm, khám súng, giá súng.

2. Các bước thực hiện

a) Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang

Lý thuyết GDQP 10 Bài 3: Đội ngũ tiểu đội - Cánh diều (ảnh 1)

Tiểu đội 1 hàng ngang

– Thứ tự thực hiện gồm bốn bước: tập hợp, điểm số, chỉnh đốn hàng ngũ, giải tán.

– Bước 1: Tập hợp

+ Khẩu lệnh: “Tiểu đội X thành 1 hàng ngang – Tập hợp”

 + Động tác: Nghe dứt động lệnh “Tập hợp”, toàn tiểu đội nhanh chóng, chạy đến đứng bên trái tiểu đội trưởng thành 1 hàng ngang, gián cách 70 cm, thứ tự từ phải sang trái chiến sĩ số 1 đến chiến sĩ số 8. Nhanh chóng tự động đóng hàng đúng gián cách, sau đó đúng nghỉ.  Tiểu đội trưởng quay nửa bên trái, đi đều ra phía trước chính giữa đội hình, khi cách đội hình 3 – 5 bước thì quay vào đội hình đôn đốc tiểu đội tập hợp.

– Bước 2: Điểm số

+ Khẩu lệnh: “Điểm số”

+ Động tác: Nghe dứt động lệnh “Điểm số”,  theo thứ tự từ phải sang trái lần lượt điểm số từ 1 cho đến hết quay mặt sang trái 45°, điểm sổ xong quay mặt trở lại, chiến sĩ đứng cuối cùng khi điểm số không quay mặt, điểm sổ xong thì hô “Hết”. 

– Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ

+ Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái) – Thẳng”

+ Động tác:  Nghe dứt động lệnh “Thắng”, trừ chiến sĩ làm chuẩn  vẫn nhìn thẳng, các chiến sĩ khác quay mặt hết cỡ sang bên phải (trái), di chuyển lên, xuống để dóng hàng và giữ đúng gián cách. 

+ Khi tiểu đội đã dóng hàng xong, tiểu đội trưởng hô “Thôi”. Nghe dứt động lệnh “Thôi, tất cả tiểu đội quay mặt trở lại nhìn thẳng phía trước, đứng nghiêm.

Lý thuyết GDQP 10 Bài 3: Đội ngũ tiểu đội - Cánh diều (ảnh 1)

Bước 4: Giải tán

 Khẩu lệnh: “Giải tán”

– Động tác: Nghe dứt động lệnh “Giải tán”, mọi người trong tiểu đội nhanh chóng tản ra, nếu đang đứng nghỉ, nghe khẩu lệnh “Giải tán” phải về tư thế đứng nghiêm rồi tản ra.

b) Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang

– Các bước thực hiện cơ bản giống như đội hình tiểu đội 1 hàng ngang, chỉ khác:

+ Khẩu lệnh: “Tiểu đội X thành 2 hàng ngang – Tập hợp”.

Động tác: Khi đứng trong đội hình, các số lẻ đứng hàng trên, các số chẵn đứng hàng dưới, cự li giữa hàng trên và hàng dưới là 1 m; không điểm sổ; khi đóng hàng, các chiến sĩ đứng hàng dưới vừa phải dóng hàng ngang vừa phải đóng hàng dọc để đứng đúng cự li và giản cách, tiểu đội trưởng chỉnh đốn hàng trên trước, hàng dưới sau.

Lý thuyết GDQP 10 Bài 3: Đội ngũ tiểu đội - Cánh diều (ảnh 1)

Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang

II. Đội hình tiểu đội hàng dọc

1. Ý nghĩa

– Đội hình tiểu đội hàng dọc thường dùng khi hành quân, khi di chuyển đội hình, di chuyển vị trí,…

2. Các bước thực hiện

a) Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc

– Thứ tự thực hiện gồm bốn bước: tập hợp, điểm sổ, chỉnh đốn hàng ngũ, giải tán.

– Bước 1: Tập hợp

+ Khẩu lệnh: “Tiểu đội X thành 1 hàng dọc – Tập hợp”

+ Động tác: Nghe dứt động lệnh “Tập hợp”, toàn tiểu đội nhanh chóng,   chạy vào đứng sau tiểu đội trưởng thành 1 hàng dọc, cự li giữa người đứng trước và người đứng tiếp sau là 1m, thứ tự từ trên xuống dưới, tiểu đội trưởng quay nửa bên trái, đi đều ra phía trước đội hình, chếch về bên trái cách đội hình 3 – 5 bước thì quay mặt vào đội hình đôn đốc tiểu đội tập hợp. Từng chiến sĩ khi đã vào vị trí phải nhanh chóng tự động đóng hàng, đứng đúng cự li, sau đó đừng nghỉ.

Lý thuyết GDQP 10 Bài 3: Đội ngũ tiểu đội - Cánh diều (ảnh 1)

Đội hình tiểu đội một hàng dọc

– Bước 2: Điểm số

 Khẩu lệnh: “Điểm số”

+ Động tác: Thực hiện tương tự như ở đội hình 1 hàng ngang, chỉ khác: các chiến sĩ theo thứ tự từ trên xuống dưới lần lượt điểm số từ 1 cho đến hết tiểu đội; khi quay mặt phải quay hết cỡ sang bên trái.

– Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ: Trước khi chỉnh đốn hàng ngũ tiểu đội trưởng phải hộ cho tiểu đội đứng nghiêm.

+ Khẩu lệnh: “Nhìn trước-Thẳng”

+ Động tác:

Nghe dứt động lệnh “Thẳng”, trừ chiến sĩ số 1 làm chuẩn, các chiến sĩ khác dóng hàng dọc, tự xê dịch sang phải, trái để thẳng hàng dọc và xê dịch lên, xuống để đúng cự li.

Khi tiểu đội đã dóng hàng xong, tiểu đội trưởng hộ “Thôi”, toàn tiểu đội đứng nghiệm. Tiểu đội trưởng quay nửa bên trái, đi đều về phía trước chính giữa đội hình, cách đội hình 2 – 3 bước, nhìn vào đội hình để kiểm tra hàng dọc. Tiểu đội trưởng sửa lần lượt từ trên xuống dưới. Sửa xong, tiểu đội trưởng về vị trí chỉ huy   bên trái phía trước đội hình.

– Bước 4: Giải tán Thực hiện như đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.

 b) Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc

– Các bước thực hiện cơ bản giống như đội hình tiểu đội 1 hàng dọc, chỉ khác:

Khẩu lệnh: “Tiểu đội X thành 2 hàng dọc – Tập hợp”.

+ Động tác: Các chiến sĩ số lẻ đứng thành 1 hàng dọc ở bên phải, các chiến sĩ số chẵn đứng thành 1 hàng dọc ở bên trái, không điểm số, khi dóng hàng, các chiến sĩ đứng ở hàng bên trái (hàng số chẵn) vừa đóng hàng dọc, vừa đóng hàng ngang.

III. Tiến, lùi, qua phải, qua trái; ra khỏi hàng, về vị trí

1. Ý nghĩa

– Dùng để di chuyển vị trí ở cự li ngắn từ năm bước trở lại và điều chỉnh đội hình được trật tự thống nhất. Ra khỏi hàng, về vị trí thường dùng để ra khỏi hàng, về vị trí trong đội hình nhanh chóng và trật tự.

2. Các bước thực hiện

a) Tiến, lùi, qua phải, qua trái

– Khẩu lệnh: “Tiến (lùi) X bước – Bước” hoặc “Qua phải (trái) X bước – Bước”

– Động tác: Nghe dứt động lệnh “Bước”, toàn tiểu đội đồng loạt thực hiện theo lệnh của tiểu đội trưởng. Khi bước đủ số bước quy định thì đúng lại và tự động đóng hàng đúng cự li, gián cách, thẳng hàng rồi về tư thế đứng nghiêm. 

b) Ra khỏi hàng, về vị trí

* Ra khỏi hàng

– Khẩu lệnh: “Đồng chí X (hoặc số X) – Ra khỏi hàng”

Lý thuyết GDQP 10 Bài 3: Đội ngũ tiểu đội - Cánh diều (ảnh 1)

Động tác ra khỏi hàng

– Động tác: Nghe dứt dự lệnh “Đồng chí X (hoặc số X)”, chiến sĩ nghe gọi đến tên (hoặc số) của mình đứng nghiêm, trả lời “Có”. Tiểu đội trưởng hộ tiếp: “Ra khỏi hàng”, chiến sĩ đó trả lời “Rõ” rồi đi đều hoặc chạy đều đến trước mặt người chỉ huy 2 – 3 bước thì dừng lại, chào và báo cáo “Tôi có mặt, nhận lệnh xong trả lời “Rõ” và chấp hành mệnh lệnh đó. Khi đứng trong đội hình hàng dọc, chiến sĩ được gọi ra khỏi hàng làm động tác qua phải (qua trái) 1 bước rồi đi đều hoặc chạy đều đến trước tiểu đội trưởng.

 * Về vị trí

– Khẩu lệnh: “Về vị trí”

– Động tác: Nghe dứt động lệnh “Về vị trí”, chiến sĩ thực hiện động tác chào tiểu đội trưởng. Khi tiểu đội trưởng chào đáp lễ, bỏ tay xuống thì chiến sĩ mới bỏ tay xuống, quay về hướng định đi, đi đều hoặc chạy đều về vị trí cũ trong đội hình theo đường gần nhất.

B. 15 câu trắc nghiệm GDQP 10 Bài 3: Đội ngũ tiểu đội

Câu 1. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào?

Trắc nghiệm GDQP 10 Cánh diều Bài 3 (có đáp án): Đội ngũ tiểu đội

A. Tiểu đội 1 hàng ngang.

B. Tiểu đội 1 hàng dọc.

C. Tiểu đội 2 hàng ngang.

D. Tiểu đội 2 hàng dọc.

Đáp án đúng là: D

Hình ảnh trên mô tả về hình thức tập hợp tiểu đội 2 hàng dọc (hình 3.5, SGK, trang 61).

Câu 2. Khẩu lệnh “Tiểu đội X thành 1 hàng ngang – Tập hợp”,

A. có cả dự lệnh và động lệnh.

B. chỉ có động lệnh, không có dự lệnh.

C. chỉ có dự lệnh, không có động lệnh.

D. không có cả dự lệnh và động lệnh.

Đáp án đúng là: A

Khẩu lệnh “Tiểu đội X thành 1 hàng ngang – Tập hợp”, có cả dự lệnh và động lệnh. Trong đó, “Tiểu đội X thành 1 hàng ngang” là dự lệnh, “Tập hợp” là động lệnh.

Câu 3. Khẩu lệnh “Điểm số”,

A. có cả dự lệnh và động lệnh.

B. chỉ có động lệnh, không có dự lệnh.

C. chỉ có dự lệnh, không có động lệnh.

D. không có cả dự lệnh và động lệnh.

Đáp án đúng là: B

Khẩu lệnh “Điểm số”, chỉ có động lệnh, không có dự lệnh.

Câu 4. Trong tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang, trước khi chỉnh đốn hàng ngũ, tiểu đội trưởng phải

A. hô “Thôi” cho tiểu đội nghỉ.

B. hô “giải tán” cho tiểu đội tản ra.

C. quay bên phải, đi đến chính giữa đội hình.

D. hô cho tiểu đội đứng nghiêm.

Đáp án đúng là: D

Trong tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang, trước khi chỉnh đốn hàng ngũ, tiểu đội trưởng phải hô cho tiểu đội đứng nghiêm (SGK – trang 58).

Câu 5. Trong tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang, khi đứng trong đội hình,

A. các số lẻ đứng hàng dưới, các số chẵn đứng hàng trên.

B. cự li giữa hàng trên và hàng dưới là 2 m.

C. các số lẻ đứng hàng dưới, các số chẵn đứng hàng trên.

D. cự li giữa hàng trên và hàng dưới là 2 – 3 m.

Đáp án đúng là: C

Trong tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang, khi đứng trong đội hình, các số lẻ đứng hàng dưới, các số chẵn đứng hàng trên; cự li giữa hàng trên và hàng dưới là 1 m.

Câu 6. Trong tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng dọc, tiểu đội trưởng không thực hiện bước nào dưới đây?

A. Tập hợp.

B. Điểm số.

C. Chỉnh đốn hàng ngũ.

D. Giải tán.

Đáp án đúng là: B

Trong tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang, tiểu đội trưởng không thực hiện bước điểm số.

Câu 7. Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng động tác khi tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng dọc?

A. Các chiến sĩ số lẻ đứng thành 1 hàng dọc bên phải.

B. Các chiến sĩ số chẵn đứng thành 1 hàng dọc bên trái.

C. Thực hiện điểm số sau khi các chiến sĩ đã tập hợp.

D. Không thực hiện bước điểm số khi thập hợp đội hình.

Đáp án đúng là: C

– Động tác khi tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng dọc: Các chiến sĩ số lẻ đứng thành 1 hàng dọc bên phải; Các chiến sĩ số chẵn đứng thành 1 hàng dọc bên trái; Không thực hiện bước điểm số khi thập hợp đội hình

Câu 8. Tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang có mấy bước?

A. 4 bước.

B. 2 bước.

C. 3 bước.

D. 5 bước.

Đáp án đúng: A

Tập hợp tiểu đội 1 hàng ngang gồm 4 bước: tập hợp => điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán (SGK -Trang 57).

Câu 9. Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hìnhtiểu đội 1 hàng ngang

A. điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => tập hợp => giải tán.

B. tập hợp => điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

C. điểm số => tập hợp => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

D. tập hợp => chỉnh đốn hành ngũ => điểm số => giải tán.

Đáp án đúng là: B

Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hìnhtiểu đội 1 hàng nganglà tập hợp => điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

Câu 10. Đội hình tiểu đội hàng ngang thường dùng khi

A. học tập, hạ đạt mệnh lệnh, khi sinh hoạt, kiểm tra, khám súng, giá súng.

B. di chuyển vị trí ở cự li ngắn và điều chỉnh đội hình được trật tự, thống nhất.

C. ra khỏi hàng, về vị trí trong đội hình được nhanh chóng, trật tự.

D. hành quân, di chuyển đội hình, di chuyển vị trí.

Đáp án đúng là: A

Đội hình tiểu đội hàng ngang thường dùng trong học tập, hạ đạt mệnh lệnh, khi sinh hoạt, kiểm tra, khám súng, giá súng.

Câu 11. Động tác ra khỏi hàng, về vị trí thường dùng khi

A. học tập, hạ đạt mệnh lệnh, khi sinh hoạt, kiểm tra, khám súng, giá súng.

B. di chuyển vị trí ở cự li ngắn và điều chỉnh đội hình được trật tự, thống nhất.

C. ra khỏi hàng, về vị trí trong đội hình được nhanh chóng, trật tự.

D. hành quân, di chuyển đội hình, di chuyển vị trí.

Đáp án đúng là: C

Động tác ra khỏi hàng, về vị trí thường dùng khi ra khỏi hàng, về vị trí trong đội hình được nhanh chóng, trật tự.

Câu 12. Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hìnhtiểu đội 2 hàng ngang

A. điểm số => tập hợp => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

B. điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => tập hợp => giải tán.

C. điểm số => chỉnh đốn hành ngũ => giải tán.

D. tập hợp => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

Đáp án đúng là: D

Thứ tự thực hiện các bước tập hợp đội hìnhtiểu đội 2 hàng nganglà tập hợp => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán

Câu 13. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào?

Trắc nghiệm GDQP 10 Cánh diều Bài 3 (có đáp án): Đội ngũ tiểu đội

A. Tiểu đội 1 hàng ngang.

B. Tiểu đội 1 hàng dọc.

C. Tiểu đội 2 hàng ngang.

D. Tiểu đội 2 hàng dọc.

Đáp án đúng là: A

Hình ảnh trên mô tả về hình thức tập hợp tiểu đội 1 hàng ngang (hình 3.2, SGK, trang 58).

Câu 14. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào?

Trắc nghiệm GDQP 10 Cánh diều Bài 3 (có đáp án): Đội ngũ tiểu đội

A. Tiểu đội 1 hàng ngang.

B. Tiểu đội 1 hàng dọc.

C. Tiểu đội 2 hàng ngang.

D. Tiểu đội 2 hàng dọc.

Đáp án đúng là: C

Hình ảnh trên mô tả về hình thức tập hợp tiểu đội 2 hàng ngang (hình 3.3, SGK, trang 58).

Câu 15. Hình ảnh dưới đây mô tả về hình thức tập hợp đội hình tiểu đội nào?

Trắc nghiệm GDQP 10 Cánh diều Bài 3 (có đáp án): Đội ngũ tiểu đội

A. Tiểu đội 1 hàng ngang.

B. Tiểu đội 1 hàng dọc.

C. Tiểu đội 2 hàng ngang.

D. Tiểu đội 2 hàng dọc.

Đáp án đúng là: B

Hình ảnh trên mô tả về hình thức tập hợp tiểu đội 1 hàng dọc (hình 3.4, SGK, trang 60).

Xem thêm các bài tóm tắt lý thuyết Giáo dục quốc phòng 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Lý thuyết Bài 1: Một số nội dung điều lệnh quản lí bộ đội và điều lệnh công an nhân dân

Lý thuyết Bài 2: Đội ngũ từng người không có súng

Lý thuyết Bài 3: Đội ngũ tiểu đội

Lý thuyết Bài 4: Các tư thế, động tác vận động trong chiến đấu

Lý thuyết Bài 1: Thường thức phòng tránh một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ

Lý thuyết Bài 2: Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Lý thuyết GDQP 10 Bài 3 (Cánh diều 2024): Đội ngũ tiểu đội | Lý thuyết Giáo dục quốc phòng 10
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button