Học TậpLớp 10

Loại thuế thu trực tiếp vào khoản thu nhập, lợi ích thu được của

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Loại thuế thu trực tiếp vào khoản thu nhập, lợi ích thu được của

Với giải Câu 10 trang 43 SBT Kinh tế Pháp Luật lớp 10 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 7: Thuế và thực hiện pháp luật về thuế giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Kinh tế Pháp luật 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải SBT Kinh tế Pháp luật lớp 10 Bài 7: Thuế và thực hiện pháp luật về thuế

Bạn đang xem: Loại thuế thu trực tiếp vào khoản thu nhập, lợi ích thu được của

Hãy đánh dấu √ vào câu trả lời đúng.

Câu 10 trang 43 SBT Kinh tế Pháp luật 10: Loại thuế thu trực tiếp vào khoản thu nhập, lợi ích thu được của các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân được gọi là…

□ a. thuế trực thu.

□ b. thuế Nhà nước.

□ c. thuế gián thu.

□ d. thuế địa phương.

Trả lời:

Đáp án đúng là: A

Xem thêm lời giải sách bài tập KTPL 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Câu 1 trang 41 SBT Kinh tế Pháp luật 10Phát biểu nào sau đây không đúng về thuế?…

Câu 2 trang 41 SBT Kinh tế Pháp luật 10: Phát biểu nào không đúng về thuế?…

Câu 3 trang 41 SBT Kinh tế Pháp luật 10…………. là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng….

Câu 4 trang 42 SBT Kinh tế Pháp luật 10Thuế thu đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hoá, kinh doanh dịch vụ thuộc diện Nhà nước cần thiết điều tiết tiêu dùng là…

Câu 5 trang 42 SBT Kinh tế Pháp luật 10Loại thuế nào do các nhà sản xuất, thương nhân hoặc người cung cấp dịch vụ nộp cho Nhà nước thông qua việc cộng số thuế này vào giá bán cho người tiêu dùng chịu?…

Câu 6 trang 42 SBT Kinh tế Pháp luật 10: Vai trò nào sau đây không phải của thuế?…

Câu 7 trang 42 SBT Kinh tế Pháp luật 10Những chủ thể nào dưới đây phải nộp thuế?…

Câu 8 trang 42 SBT Kinh tế Pháp luật 10: Người đóng thuế có những quyền lợi nào sau đây?…

Câu 9 trang 43 SBT Kinh tế Pháp luật 10: Nghĩa vụ nào không đúng trong việc đóng thuế?…

Bài tập 1 trang 43 SBT Kinh tế Pháp luật 10Bạn đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?…

Bài tập 2 trang 44 SBT Kinh tế Pháp luật 10Dựa vào hình thức thu thuế, sắp xếp các loại thuế vào 2 cột cho phù hợp…

Bài tập 3 trang 44 SBT Kinh tế Pháp luật 10: Hãy đọc các trường hợp sau và trả lời câu hỏi…

Bài tập 4 trang 45 SBT Kinh tế Pháp luật 10Hãy đọc trường hợp sau và thực hiện yêu cầu…

Bài tập 1 trang 46 SBT Kinh tế Pháp luật 10Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) chia sẻ hiểu biết của em về…

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Loại thuế thu trực tiếp vào khoản thu nhập, lợi ích thu được của
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button