Học TậpLớp 10

https://tailieumoi.vn/bai-viet/8205/theo-em-qua-khu-co-moi-quan-he-nhu-the-nao-voi-hien-tai-va-tuong-lai-al3k3

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề https://tailieumoi.vn/bai-viet/8205/theo-em-qua-khu-co-moi-quan-he-nhu-the-nao-voi-hien-tai-va-tuong-lai-al3k3

Với giải Câu hỏi 1 trang 10 Lịch sử lớp 10 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Lịch sử 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải bài tập Lịch sử lớp 10 Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống

Bạn đang xem: https://tailieumoi.vn/bai-viet/8205/theo-em-qua-khu-co-moi-quan-he-nhu-the-nao-voi-hien-tai-va-tuong-lai-al3k3

Câu hỏi 1 trang 10 Lịch sử 10: Theo em, quá khứ có mối quan hệ như thế nào với hiện tại và tương lai? Những bài học kinh nghiệm trong lịch sử có giá trị như thế nào?

Phương pháp giải:

B1: Đọc mục I-2 trang 9, 10 SGK.

B2: Các từ khóa cần chú ý: bài học kinh nghiệm, nền tảng vững chắc, điểm tựa, khám phá, cơ sở.

Trả lời:

Quá khứ lịch sử có mối quan hệ hữu cơ chặt chẽ với hiện tại và tương lai:

– Là nền tảng vững chắc của truyền thống yêu nước.

– Là niềm tự hào và là điểm tựa cho lòng tin vào sức mạnh của dân tộc.

– Là cơ sở, nhân tố thúc đẩy con người khám phá, nghiên cứu và tiếp cận với nhiều nền văn hóa, văn minh nhân loại.

– Là nguồn gốc để mỗi quốc gia dân tộc tự nhận thức chính mình.

Những bài học kinh nghiệm trong lịch sử là vô giá trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước:

– Được con người đời sau vận dụng trong quá trình phát triển của cộng đồng xã hội.

– Giúp hiểu rõ quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, hình thành tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

– Kết tinh của những tri thức lịch sử, mang lại những hiểu biết về thế giới, văn hóa nhân loại, là cơ sở để học hỏi, giao lưu, hội nhập quốc tế.

– Góp phần quan trong trong nhận thức hiện tại và dự đoán tương lai.

Xem thêm lời giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Câu hỏi trang 9 Lịch sử 10Tri thức lịch sử có vai trò như thế nào đối với mỗi cá nhân và xã hội?…

Câu hỏi 2 trang 10 Lịch sử 10: Em hãy tìm hiểu và cho biết Chủ tịch Hồ Chí Minh dự báo những gì trong Di chúc…

Câu hỏi trang 10 Lịch sử 10: Vì sao con người cần học tập và khám phá lịch sử suốt đời?…

Câu hỏi trang 12 Lịch sử 10: Tri thức lịch sử là gì? Vì sao khi nghiên cứu lịch sử phải thu thập thông tin, sử liệu?…

Câu hỏi trang 12 Lịch sử 10: Hãy kể tên một số tri thức lịch sử, bài học lịch sử em tiếp nhận trong quá trình học tập môn lịch sử đã được em vận dụng vào thực tiễn…

Luyện tập trang 13 Lịch sử 10Tri thức lịch sử có vai trò và ý nghĩa như thế nào đối với mỗi cá nhân và xã hội? Nêu ví dụ chứng minh…

Vận dụng trang 13 Lịch sử 10Tìm hiểu một di tích lịch sử ở địa phương và nêu suy nghĩ của em về giá trị của di sản này đối với cuộc sống hôm nay và mai sau…

Xem thêm các bài giải SGK Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 1: Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử

Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống

Bài 3: Sử học với các lĩnh vực khoa học khác

Bài 4: Sử học với một số lĩnh vực, ngành nghề hiện đại

Bài 5: Khái quát lịch sử văn minh thế giới cổ – trung đại

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học https://tailieumoi.vn/bai-viet/8205/theo-em-qua-khu-co-moi-quan-he-nhu-the-nao-voi-hien-tai-va-tuong-lai-al3k3. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button