Học TậpLớp 12

https://tailieumoi.vn/bai-viet/76786/baalo22-h2so4-al2so43-h2o-baso4-baalo22-ra-baso4

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề https://tailieumoi.vn/bai-viet/76786/baalo22-h2so4-al2so43-h2o-baso4-baalo22-ra-baso4

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình Ba(AlO2)2 + 4H2SO4 → Al2(SO4)3 + 4H2O + BaSO4↓ gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Nhôm. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình Ba(AlO2)2 + 4H2SO4 → Al2(SO4)3 + 4H2O + BaSO4

Bạn đang xem: https://tailieumoi.vn/bai-viet/76786/baalo22-h2so4-al2so43-h2o-baso4-baalo22-ra-baso4

1. Phương trình phản ứng hóa học:

    Ba(AlO2)2 + 4H2SO4 → Al2(SO4)3 + 4H2O + BaSO4

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Bari aluminat phản ứng với dung dịch axit sunfuric xuất hiện kết tủa trắng BaSO4

3. Điều kiện phản ứng

– Không có

4. Tính chất hoá học

a. Tính chất hoá học của muối Aluminat (AlO2)

– Tác dụng với axit:

       2H2O + NaAlO2 + CO2 → Al(OH)3↓ + NaHCO3

       H2O + HCl + NaAlO2 → Al(OH)3↓ + NaCl

Ba(AlO2)2 + 4H2SO4 → Al2(SO4)3 + 4H2O + BaSO4

b. Tính chất hoá học của H2SO4

Axit sunfuric loãng

– Axit sunfuric là một axit mạnh, hóa chất này có đầy đủ các tính chất hóa học chung của axit như:

– Axit sunfuric H2SO4 làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ. 

– Tác dụng với kim loại đứng trước H (trừ Pb)

                    Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

– Tác dụng với oxit bazo  

                    FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O

– Tác dụng với bazo

                    H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O

                    H2SO4­ + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

– Tác dụng với muối 

                    Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2

                    H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2H2O + 2CO2

Axit sunfuric đặc

– Axit sunfuric đặc có tính axit mạnh, oxi hóa mạnh với tính chất hóa học nổi bật như:

– Tác dụng với kim loại: 

                        Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O

– Tác dụng với phi kim 

                        C + 2H2SO4 → CO2 + 2H2O + 2SO2 (nhiệt độ)

                        2P + 5H2SO4 → 2H3PO4 + 5SO2 + 2H2O

– Tác dụng với các chất khử khác.

                        2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

– H2SO4 còn có tính háo nước đặc trưng 

                       C12H22O11 + H2SO4 → 12C + H2SO4.11H2O

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho Ba(AlO2)2 tác dụng với dung dịch H2SO4

6. Bạn có biết

Ca(AlO2)2 cũng có phản ứng tương tự

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Dung dịch Ba(OH)2 có thể tác dụng với tất cả các chất trong dãy:

A. NO2, Al2O3, Zn, HCl, KHCO3, MgCl2.

B. CO, Br2, Al, ZnO, H2SO4, FeCl3.

C. HCl, CO2, CuCl2, FeCl3, Al, MgO.

D. SO2, Al, Fe2O3, NaHCO3, H2SO4.

Đáp án: A

Hướng dẫn giải

Dung dịch bari hiđroxit có thể phản ứng với NO2, Al2O3, Zn, HCl, KHCO3, MgCl2.

Ví dụ 2: Bari có cấu trúc tinh thể theo kiểu nào?

A. Lập phương tâm khối

B. Lục phương

C. Lập phương tâm diện

D. Khác

Đáp án: A

Hướng dẫn giải

Bari có cấu trúc tinh thể dạng lập phương tâm khối

Ví dụ 3: Bari cacbonat BaCO3 được dùng để:

A. làm bả chuột

B. dùng trong sản xuất thủy tinh

C. dùng trong sản xuất gạch

D. cả 3 phương án trên

Đáp án: D

Hướng dẫn giải

Bari cacbonat được dùng để làm bả chuột, dùng trong sản xuất gạch và thủy tinh

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Nhôm (Al) và hợp chất:

KAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3↓ + KCl

2KAlO2 + 4H2SO4 → Al2(SO4)3 + 4H2O + K2SO4

Ca(AlO2)2 + 2CO2 + 4H2O → 2Al(OH)3↓ + Ca(HCO3)2

Ca(AlO2)2 + 2HCl + 2H2O → 2Al(OH)3↓ + CaCl2

Ca(AlO2)2 + 4H2SO4 → Al2(SO4)3 + 4H2O + CaSO4

Ba(AlO2)2 + 2CO2 + H2O → Al(OH)3↓ + Ba(HCO3)2

Ba(AlO2)2 + 2HCl + 2H2O → 2Al(OH)3↓ + BaCl2

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học https://tailieumoi.vn/bai-viet/76786/baalo22-h2so4-al2so43-h2o-baso4-baalo22-ra-baso4. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button