Học TậpLớp 10

https://tailieumoi.vn/bai-viet/49509/read-the-text-and-choose-the-best-answers-doc-van-ban-va-chon-cau-tra-loi-dung-nhat-tpyl8

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề https://tailieumoi.vn/bai-viet/49509/read-the-text-and-choose-the-best-answers-doc-van-ban-va-chon-cau-tra-loi-dung-nhat-tpyl8

Với giải 1 trang 31 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 4 Reading giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 4 Reading

Bạn đang xem: https://tailieumoi.vn/bai-viet/49509/read-the-text-and-choose-the-best-answers-doc-van-ban-va-chon-cau-tra-loi-dung-nhat-tpyl8

1 (trang 31 SBT Tiếng Anh 10): Read the text and choose the best answers. (Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.)

Nowadays more and more teenagers are getting involved in community activities. Some

may join different charity groups to help the needy (1) their neighbourhoods or other areas. (2) may set up volunteer clubs at their schools and develop their own plans to help people in the community. These may include various community activities, (3) donating old clothes, cleaning up the environment, and organising after-school activities for children.

When teenagers take part in community activities, they gain numerous benefits. (4), they come into contact with other teenagers (5) share similar interests. Second, teenagers can learn (6) improve essential life skills. And, finally, community activities can increase (7) self-confidence and boost their well-being.

SBT Tiếng Anh 10 trang 31 Unit 4 Reading | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. A

2. B

3. C

4. D

5. A

6. C

7. D

Hướng dẫn dịch:

Ngày nay, ngày càng có nhiều thanh thiếu niên tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Một số có thể tham gia các nhóm từ thiện khác nhau để giúp đỡ những người khó khăn trong khu phố của họ hoặc các khu vực khác. Những người khác có thể thành lập các câu lạc bộ tình nguyện tại trường học của họ và phát triển các kế hoạch của riêng họ để giúp đỡ mọi người trong cộng đồng. Chúng có thể bao gồm các hoạt động cộng đồng khác nhau, chẳng hạn như quyên góp quần áo cũ, dọn dẹp môi trường và tổ chức các hoạt động sau giờ học cho trẻ em.

Khi thanh thiếu niên tham gia vào các hoạt động cộng đồng, họ thu được rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, họ tiếp xúc với những thanh thiếu niên khác có cùng sở thích. Thứ hai, thanh thiếu niên có thể học hỏi và nâng cao các kỹ năng sống cần thiết. Và cuối cùng, các hoạt động cộng đồng có thể tăng cường sự tự tin của thanh thiếu niên và cải thiện sức khỏe của họ.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

2 (trang 31 SBT Tiếng Anh 10): Read the text and decide whether the statements are true (T) or false (F). Correct the false statements. (Đọc văn bản và quyết định xem câu trả lời là đúng (T) hay sai (F). Sửa các báo cáo sai sự thật.)….

 

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học https://tailieumoi.vn/bai-viet/49509/read-the-text-and-choose-the-best-answers-doc-van-ban-va-chon-cau-tra-loi-dung-nhat-tpyl8. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button